7. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı

 • Tarih: yalinosgb tarafından 22.12.2013 - 23:23 tarihinde gönderildi

5-7 Mayıs 2014'de İstanbul'da düzenlenecek İş Güvenliği ve Sağlığı Konferansı'ndayız.

 

Değişen teknoloji ve çalışma şekilleri çalışma ortamında çalışanların karşı karşıya kaldıkları tehlike ve riskleri de çeşitlendirmektedir. Ülkelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi çalışanına sağlayabildiği sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları ile değerlendirilmektedir. Çalışma hayatında benzer tehlike ve risklerle mücadele etmede tecrübenin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslararası ve ulusal düzeyde paylaşım imkânı sunması planlanan Konferansımız ilk olarak 2001 yılında gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında yedincisini yapacağımız bu Konferans, çalışma hayatı ile ilgili tarafların, uzmanların ve öğrencilerin katılımına açık olacaktır.

“İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” olarak belirlenen ana başlık altında çalışma ortamında sağlık ve güvenlikle ilgili konular çok disiplinli bir anlayışla tartışmaya açılacaktır.

Konferansa katılımınız için bir başka nedenimiz daha var: İSTANBUL…

Medeniyetlere tanıklık etmiş, iki kıtayı birleştiren tek şehir olan İstanbul, iş sağlığı ve güvenliği alanında da bir köprü ve kitleleri buluşturan önemli bir aktör olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği gönüllülerini ve sosyal ortaklarımızı 2010 yılında Kültür Başkenti olan ve 20. Olimpiyat Oyunlarına aday olan İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağım.

 

Faruk ÇELİK 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Risk Analizi Nedir ?

 • Tarih: YALIN OSGB tarafından 21.12.2013 - 16:24 tarihinde gönderildi

2012 yılının Haziran sonunda ayında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu , işveren ve çalışanlar açısından birçok zorunluluğu da beraberinde getirmiştir.

Peki bu 6331 sayılı iş güvenliği kanunu niçin çıkarıldı? Bu kanun yürürlüğe girene kadar , Türkiye’deki bu kadar işletme iş güvenliği olmadan mı çalışıyordu? Tabi ki hayır.

4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca İşyerlerinde Bulundurulması Gereken Belgeler

 • Tarih: YALIN OSGB tarafından 21.12.2013 - 14:45 tarihinde gönderildi

4857 SAYILI İŞ KANUNU GEREĞİ İŞ YERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER (ÖZET)

Kanunun Tüm Metni için tıklayınız. 

1-İŞYERİ BİLDİRİMİ :
4857 sayılı Yasanın 3. maddesine göre İşyerini kurup işletmeye açan veya devir alan, kapatan işverenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne 1 Ay içinde işyeri bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
Alt işverenler de kendi işyeri için aynı bildirimi yapmakla yükümlüdürler.

21 Aralık 2013 Tarihinde Yapılacak Olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Duyurusu

 • Tarih: YALIN OSGB tarafından 21.12.2013 - 11:51 tarihinde gönderildi

21 Aralık 2013 Tarihinde Yapılacak Olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Duyurusu

SINAVIN ADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Aday; 35 (otuzbeş) TL KDV dahil sınav ücretini 22 Kasım-03 Aralık 2013 tarihlerinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile yatıracaktır.

İş Güvenliği Uzmanlı Sınavına 105 bin Kişi Girecek

 • Tarih: YALIN OSGB tarafından 20.12.2013 - 16:28 tarihinde gönderildi

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yasa gereği iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda. Buna göre, şu an itibariyle yaklaşık 35 bin olan iş güvenliği uzmanı sayısının 50 bini bulması bekleniyor. Bu çerçevede yarın yapılacak sınav yoğun ilgi görüyor. A ve B sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı açığını kapatacak sınava 105 bin kişi başvurdu.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE İŞVERENLER NE YAPMALI

 • Tarih: YALIN OSGB tarafından 20.12.2013 - 14:31 tarihinde gönderildi

1-Tehlike Sınıfını Belirleme:

            a) SGK sicil numarası ile tehlike sınıfının hangisi olduğu tespit edilmelidir.

            b) 26.12.2012 tarihli Resmi Gazete’ye bakılarak bu tespit yapılabilir.

            c) Elde edilen bu bilgi, işyerinizde çalıştırılacak işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanının en az çalışma süresini belirlemek içindir. Ödenecek sigorta primleri ile ilgisi bulunmamaktadır (mad: 9).

            d) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde yapılan değişiklikle zaten 1.9.2013 itibariyle bütün işverenler, kısa vadeli sigorta primlerinin % 2 olarak ödeyeceklerdir.

 

2-Çalışan Temsilcisi Seçme veya Görevlendirme: İki ve daha fazla çalışanı olan işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılma, çalışmaları izleme, tekliflerde bulunma ve çalışanları temsil etmeye yetkili seçilmiş ya da atanmış kişi (mad: 3/c ve 20, ihlalin cezası: 1.078 TL).

 

3-Destek Elemanı Görevlendirme: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında özel olarak görevlendirilmiş, uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi (mad: 3/ç ve 16/2-c ihlalin cezası 1.078 TL)

 

4-Risk Değerlendirmesi Yapma veya Yaptırma: Mad:10, ihlalin cezası 3.234 TL, devam eden her ay için 4.851 TL

 

5-Acil Durum Planlarının Hazırlanması: Mad:11, ihlalin cezası 1.078 TL, devam eden her ay için 1.078 TL

 

6-Çalışanların Eğitimi: Bütün çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir (mad:17/1, ihlalin cezası 1.078 TL / işçi).

 

7-Çalışanların Sağlık Gözetimi: Çalışanların işe ilk girişlerinde ve iş değişikliğinde sağlık muayenesinin yapılması gerekmektedir (mad:15, ihlalin cezası 1.078 TL).

 

8-İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme: İşyerinin tehlike sınıfına göre uygun, sertifikalı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir (mad:6, ihlalin cezası 5.390 TL, devam eden her ay için 5.390 TL).

 

9-İşyeri Hekimi Görevlendirme: Mad:6, ihlalin cezası 5.390 TL, devam eden her ay için 5.390 TL

 

10- İşyeri Hemşiresi Görevlendirme: Mad:6, ihlalin cezası 2.695 TL, devam eden her ay için 2.695 TL

 

11- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma: Sektör ve tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın 50 ve daha fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde bir kurul oluşturulmalıdır (mad: 22 ihlalin cezası 2.156 TL).

 

12- Mesleki Eğitim Aldırma: Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim alınmalıdır (mad:17/3 ihlalin cezası 1.078 TL / işçi).

 

13- İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi: İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydı tutulmalıdır (mad:14/1 ihlalin cezası 1.617 TL, SGK’ya bildirim ise üç iş gününde yapılmalıdır (mad:14/2 ihlalin cezası 2.156 TL).

 

14- Güvenlik Raporu veya Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlama: Büyük petro kimya tesisleri kastedilmektedir (Mad:29, ihlalin cezası 53.900 TL, devam eden her ay için 86.240 TL).

 

Not: Yukarıda belirtilen hususlardan 8 – 9 - 10. maddeler yönünden;

1-Çalışan sayısı 50’den az olan çok tehlikeli ve tehlikeli işyerleri 01.01.2014 tarihinde kapsama girecektir.

2-Çalışan sayısı 50’den az olan ve az tehlikeli işyerleri 01.07.2016 tarihinde kapsama girecektir.

           Diğer maddeler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Google.Com'da En Çok Aranan OSGB'ler

 • Tarih: YALIN OSGB tarafından 19.12.2013 - 17:02 tarihinde gönderildi

2013'ün son zamanlarında google tarafından açıklanan "OSGB" kelimesi aramalarında en çok aratılanlar belirlendi.

 • "osgb yetkisi alan kuruluşlar"
 • "osgb listesi" "osgb yönetmeliği"
 • "osgb nedir" "osgb nasıl kurulur"
 • "osgb açmak için gerekenler"
 • "osgb tv"
 • "osgb fiyat listesi"
 • "iş güvenliği uzmanı nasıl olunur"
 • "iş güvenliği uzmanlığı sınav soruları"
 • "iş güvenliği uzmanlığı forum"
 • "iş güvenliği uzmanlığı yönetmeliği"
 • "iş güvenliği uzmanlığı eğitimi"
 • "iş güvenliği uzmanlığı sınavı"
 • "iş güvenliği uzmanlığı şartları"
 • "iş güvenliği uzmanlığı nedir"
 • "işyeri hekimliği ücretleri"
 • "işyeri hekimliği kursu"
 • "işyeri hekimliği yönetmeliği"
 • "işyeri hekimliği sertifikası"
 • "işyeri hekimliği sözleşmesi"
 • "işyeri hekimliği sınavı"
 • "işyeri hekimliği sınav soruları"
 • "işyeri hekimliği yönetmeliği 2012"

 

İş Kazası 2 Yaralı

 • Tarih: YALIN OSGB tarafından 19.12.2013 - 16:10 tarihinde gönderildi

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Makineleri Fabrikası'nda üzerlerine demir parçası düşen 2 işçi yaralandı.


TTK'nın ihtiyacı olduğu makine ve techizatın bakım, onarım ve imalatının yapıldığı fabrikadaki iş kazası sabah saatlerinde meydana geldi. İşçiler 43 yaşındaki Burhan Kukuş ile 32 yaşındaki Yaşar Güneş, üzerlerine demir parçası düşmesi sonucu yaralandı. İşçiler, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

İŞ KAZALARINA ENGEL OLMAK İÇİN "ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ"

 • Tarih: yalinosgb tarafından 18.12.2013 - 11:26 tarihinde gönderildi

Divriği ilçesinde bacağının üzerinden iş makinesi geçen maden mühendisi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bacağının üzerinden iş makinesi geçen maden mühendisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cürek mevkisindeki bir maden ocağında görev yapan maden mühendisi Nafız Faruk Yener'in (47) bacağının üzerinden M.Y'nin kullandığı iş makinesi geçti.

İŞ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİDİR

 • Tarih: yalinosgb tarafından 17.12.2013 - 17:17 tarihinde gönderildi

Gördüğümüz anda dikkatimizi sert bir şekilde toplamamızı sağlayan, adeta yüzümüze bir tokat gibi çarpan iş güvenliği tabelaları her an karşımıza çıkabilir ve bu hayatın olmazsa olmazlarındandır.
Büyük büyük yazalım: İŞ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİDİR! Açık ve net, elini değil aleti kullan

[​IMG]
“Alet işler, el övünür” lafıyla nasıl bağdaştıracağımızı bilemediğimiz levha.
İddia ediyoruz, bahsi geçen boşluklara düşme halinin daha iyi çizilemeyeceği uyarı levhası

[​IMG]
Bir başka açık ve net uyarı, lafı dolandırmadan, sündürmeden

38 Bin İşyeri Denetlendi, 59 Milyon TL Ceza Kesildi

 • Tarih: yalinosgb tarafından 12.12.2013 - 15:58 tarihinde gönderildi

İşyerlerine 2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı
 
İşyerlerine 2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, 2012 yılında işin yürütümü yönünden ve iş sağlığı güvenliği yönünden toplam 38 bin teftişin yapıldığını belirterek, 2 milyonu aşkın işçiye ulaşıldığını söyledi. Tezel, yapılan teftişler sonucunda mevzuata aykırılıkları bulunan işyerlerine yönelik olarak toplam 59 milyon TL para cezası uygulandığını ve 568 işyerinin de kapatıldığı bilgisini verdi. 2013 yılı içinde bugüne kadar toplam 6 bin 975 teftiş yapıldığını aktaran Tezel, 20 durdurma ve kapatma idari cezasının uygulandığını açıkladı.
 
İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, kurumun çalışmaları ile kurumun değişim ve dönüşümü ile ilgili olarak Cihan Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Kurulun amacının çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek olduğunu belirtti. Çalışma hayatının dinamik yapısının meydana gelen hızlı değişim ve yenilikler, işçi ve işverenler için olduğu gibi iş teftişi için de önemli sorunları beraberinde getirdiğini aktaran Tezel, "Bu sorunlar, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, değişen veya yeni oluşan riskler, kayıtdışı istihdam, olumsuz çalışma şartları, hizmet alanların algılamalarının ve beklentilerinin farklılaşması, toplumsal ve ekonomik şartların değişmesi şeklinde sıralanabilir." diye konuştu. 
 

Taşeron işçisinin ücretine tehlike sınıfı ayarı geliyor

 • Tarih: yalinosgb tarafından 12.12.2013 - 15:35 tarihinde gönderildi

Taşeron istihdamıyla ilgili olarak Çalışma Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda sona geliniyor. İşyerleri tehlike sınıfına göre “az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli” olarak üç sınıfa ayrılacak ve taşeron işçi ücretleri buna göre belirlenecek.

SORU: Hocam, taşeron konusunda son durum nedir? Yasa çıkacak mı?       
Sertaç Demir

CEVAP: Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sona geliyor. Üçlü Danışma Kurulubugün-yarın toplanacak. Taşeron düzenlemeleri İş Kanunu’ndaki değişikliklerle mümkün olacak. Kurulda ortak bir tutum olursa, tasarı ocakta Meclis’e gelecek.
Kamuda taşeron işçisi olanların kadroya geçip geçmesi konusu gündemde değil. Bakanlar Kurulu’nda bu konuda adım atılmayacağı neredeyse kesin gibi.
Taslaktaki ilginç bir çalışma da şu; kamuda çalışan taşeron işçileri için ücret skalası oluşturulacak. Konu, işçi ve işveren taraflarına sunuldu. Bakanlık günümüzde taşeron işçilerinin neredeyse yüzde 95’inin asgari ücretten bildirildiği gerçeği karşısında, taşeron işçi ücretlerinin işyerlerinin tehlike sınıfına göre farklılaşmasını sağlayacak bir formül üzerinde duruyor. İşyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca (1) az tehlikeli, (2)tehlikeli ve( 3) çok tehlikeli” olarak sınıflandırılacak.
İşveren tarafı ücretle ilgili görüşe katılmıyor, eğer böyle bir düzenleme yapılırsa ikinci bir asgari ücret düzenlemesi gibi yanlış bir uygulamanın ortaya çıkacağını ileri sürüyor. Taşeron çalışanlarının hiçbir zaman iyi bir ücret seviyesi yakalayamadığı ortada. Ücret skalası bu bakımdan olumlu olabilir.

Monitörlerin Sağlığa Zararları

 • Tarih: yalinosgb tarafından 09.12.2013 - 17:31 tarihinde gönderildi

     Bombeli Cam Tüplü Monitör:

http://www.bilim-teknoloji.com/wp-content/uploads/2012/08/bombeli_crt_monitor_1.jpg

     Bu tip monitörler sağlığa en zararlı olan monitörlerdir. En önemli zararı görüntüyü kesintili bir titreşimle göndermesidir. Bu tip bir monitörde düşük titreşimde uzun süreler çalışırsanız beyniniz zarar görebilir ve epilepsi denilen ve beyin dalgalarının düzensiz olmasına neden olan bir hastalığa yakalanabilirsiniz. Özellikle başınızı sert şekilde çarptıysanız (travma) ve yüksek ateşli bir hastalık geçirdiyseniz bu tip monitör kullanımında daha dikkatli davranmanız gerekmektedir. Çünkü epilepsi bu tip monitörler nedeniyle "provoke" olmaktadır.

     Bombeli cam tüplü monitörlerin aynı zamanda gözlerinize de oldukça zararı bulunmaktadır. Eğer uzun süreler bu tip monitöre bakarsanız odaklanma konusunda sorunlar yaşarsınız ve gözlük kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu monitör türü diğer iki tür monitöre göre göz odaklama sorunları konusunda daha zararlıdır.

     Flat (Düz) Cam Tüplü Monitör:

2014'te Bu iş yerlerine İş Güvenliği uzmanı ve Hemşire mecburiyeti geliyor

 • Tarih: yalinosgb tarafından 09.12.2013 - 14:12 tarihinde gönderildi

2014'ten itibaren berber, kuaför, kavun-karpuz yetiştirenler, kadın ve erkek hamamı dahil 520 bin işyerinde, hekim, iş güvenliği uzmanı ve hemşire çalıştırma mecburiyeti geliyor. Uygulamayı yapmayan iş yerlerine gerekli cezai işlem yapılacak.

Kasım Ayı İŞÇİ Ölümleri

 • Tarih: yalinosgb tarafından 06.12.2013 - 16:13 tarihinde gönderildi

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yazılı, görsel, dijital basından takip ederek ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında tespit ettiği en az 128 işçi Kasım ayında hayatını kaybetti.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Kasım ayı raporu:

Maden ocağında iş kazaları: 4 ölü, 1 yaralı

 • Tarih: yalinosgb tarafından 06.12.2013 - 12:55 tarihinde gönderildi

Zonguldak"ta kaçak bir maden ocağında gazdan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti. TTK Gelik İşletmesi"nde yaşanan bir iş kazasında da yaralanan 2 işçiden 1"i öldü. Diğeri ise tedavi altına alındı.

Maden ocağında iş kazaları: 4 ölü, 1 yaralı
Zonguldak"ta kaçak bir maden ocağında gazdan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti. TTK Gelik İşletmesi"nde yaşanan bir iş kazasında da yaralanan 2 işçiden 1"i öldü. Diğeri ise tedavi altına alındı.

Foxconn'un Yantai fabrikasında stajyer öğrencilerin tehdit ederek PS4 kutulamasında çalıştırıldığı ortaya çıktı!

 • Tarih: yalinosgb tarafından 06.12.2013 - 12:24 tarihinde gönderildi
foxconn, dünya, iş güvenliği

 

Foxconn'un Yantai fabrikasında 1000 stajyer öğrenci üretim müdürleri tarafından tehdit edilerek normal şartlardan çok daha uzun süreler boyunca fabrikalarda çalıştırılmış.

Ergonomi Bilinç Eğitimi

 • Tarih: yalinosgb tarafından 05.12.2013 - 10:43 tarihinde gönderildi

Çeviri: H. Okan Durmuş

Ergonomi, yunanca iş anlamına gelen ergon ile prensipler, kanunlar anlamına gelen nomos adlı iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur ve iş bilimi anlamına gelmektedir.

Ergonomi kelimesi son zamanlarda sıkça kullanılmasına rağmen yeni bir bilim değildir. Kelime ilk kez 1857 yılında kullanılmıştır.

Bazı Tanımlar

Ergonomi esas itibariyle iş yerinin çalışana uydurulmasıdır. Ne kadar çok uyum sağlanırsa o kadar çok güvenlik ve çalışanın etkinliği sağlanır.

Ergonomi Eğitimleri

Ergonomi Nedir?

Günümüzde üretim sırasında giderek daha fazla makine kullanılmaktadır. Mekanizasyon ve otomasyondaki bu artış iş hızını da arttırmakta ve zaman zaman çalışmayı daha az enteresan kılmaktadır. Diğer taraftan hala emek yoğun üretim sürmekte ve yoğun fiziksel sıkıntılarla karşılaşılmaktadır

Her iki durumda da işçiler sırt, boyun ağrıları çekmekte, bilek, kol, bacak ve göz rahatsızlıkları görülmektedir.

Sayfalar