OSGB’niz Yıllık Değerlendirme Raporunuzu Hazırladı Mı?

İş Sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızdan en önemlilerinden bir tanesi yıllık değerlendirme raporudur. Yıllık değerlendirme raporu hazırlama zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı mukabilinde çıkarılan çeşitli yönetmeliklerde belirtilmiştir. Yıllık olarak hazırlanması isg sorumluları ve işverence imzalanarak kayıt altına alınmalıdır.

Yıllık Değerlendirme Raporunun önemi:

Yıllık değerlendirme raporu, bir yıl içerisinde işyerinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin çalışmalarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi anlamında önemlidir. Değerlendirme sonuçlarına istinaden yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar, eksik kalınan hususlar gözden geçirilebilir, bu sayede yeni yılda gerçekleştirilecek çalışmalar daha sağlıklı, eksikleri kapamaya yönelik şekilde çalışma planı içerisine konularak tamamlanabilir.

Yıllık Değerlendirme Raporunu kimler hazırlar ve kim tarafından onaylanır?

“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” 13.maddesi d bendinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri (İSGB) veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri(OSGB) tarafından, eğer işveren bireysel hizmet alıyorsa bireyse olarak hizmet veren isg sorumluları tarafından işyerinde sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunması amacı ile,

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları: “İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik” 9.maddesi 9. Fıkrasında İşyeri hekiminin asli görevi olarak iş güvenliği uzmanı ile birlikte,“İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik” 9.maddesi c fıkrasında İş güvenliği uzmanının asli görevi olarak işyeri hekimi ile birlikte, hazırlanmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

İşveren/İşveren Vekili: Yıllık değerlendirme raporu mutlaka işveren/işveren vekili tarafından kontrolü yapıldıktan sonra onaylanmalı ve işyerinde bulunan iş güvenliği dosyasında muhafaza edilmelidir. İşyerinde İSG Kurul’u mevcutsa, değerlendirme raporu kurul üyeleri ile paylaşılmalıdır.