İş Sağlığı ve Güvenliği Öneri Tespit Defteri Maddeleri

  • Tarih: YALIN OSGB tarafından 15.10.2018 - 19:27 tarihinde gönderildi

1- Sahaya giriş-çıkışta kullanılan yolun araç ve yaya trafiğini ayrı ayrı kullanılacak şekilde dizayn edilmesi, düşmelere ve araç devrilmelerine karşı bariyer ve korkuluklarla çevrilmesi,
2- Cadde girişinin uygun şekilde kapatılması, 3. Kişilerin sahaya girişinin engellenmesi, sahaya kontrollü girişlerin sağlanması, giriş çıkışların kayıt altına alınması,
3- Cadde üzerindeki girişe ŞANTİYE ALANI, İZİNSİZ GİRİLMEZ, TEHLİKELİ BÖLGE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR, uyarıcı levhalarının asılması.
4- Kulevinç periyodik kontrol formu ( Akredite bir kuruluştan ) olması,
5- Kulevinç operatörünün çalışma alanına giriş çıkış için güvenli bir yol yapılması,
6- Kulevinç operatörünün KKD kullanmasının sağlanması,
7- Kurulu bulunan tüm kulevinçler için tarama alanı şemasının çizilmesi / tedarik edilmesi, tarama alanı içerisinde yer alan kulevinçler için çarpışma önleyici sistemlerin uygulanması,
8- Kulevinç panosunun kilitli tutulması, kaçak akım rölesinin çalışır vaziyette olması, panoya müdahalenin sadece yetkili elektrikçi tarafından yapılması, üzerinde uyarı işaret ve levhalarının olması, kapağın kilitli olması, panonun standart özellikte pano olması, pano kapağının kilitli tutulması,
9- Kulevinç ile yük taşıması yapıldığında taşınan yüklerin çalışanlar üzerinden geçirilmemesinin sağlanması,
10- Kulevinçte çalışan ve operatör ile diyalogda olan çalışanların İşaretçi-Sapancı eğitimi alması, bu eğitimlerin yetkili bir kurum tarafından aldırılarak belgelendirilmesi, kullanılan sapanların ve zincirlerin ilgili standartlarda olması,
11- Kulevinçler için asgari halatların, sapanların, zincirlerin, kancaların, kanca mandallarının, uyarı sistemlerinin, frenlerinin, bakımlarının, elektrik ve mekanik arızalarının içerdiği kontrollerin yapılması ve bu kontrol formlarının saklaması,
12- Kulevinçlerin numaralandırılması, izinsiz geçiş ve müdahalelere karşı etrafının kapatılması,
13- Kulevinçlerin TS EN 14439 + A2 standartlarında olduğuna dair tedarikçiden belgelerinin temin edilmesi,
14- Kulevinçlerin kullanım kılavuzlarının, doğru ve güvenli bir şekilde kurulduklarına dair kurulum yapan firmadan belge talep edilmesi, ayrıca tehlike ve risklerinin gösterir kulevinç risk değerlendirmesinin firmasından talep edilerek temin edilmesi, kulevinçte görülür bir yere asılması,
15- Kulevinç operatörünün kule çıkış-inişlerinde düşüşlerin önüne geçmek için emniyet kemeri ve çift kollu lanyart ile erişim sağlaması,
16- Demir kesme makinesi için piston ve kesme korumasının yapılması,
17- Demir kesme ve bükme makinalarının kırık olan panolarının düzeltilmesi, çalışmayan aksamının olmaması, acil stop ve açma kapama düğmesinin çalışır olması, kırık fiş ve prizlerinin olmaması,
18- Demir kesme ve bükme makinelerini kullanan personellerinin isim listesinin makine üzerine asılması, sadece bu çalışanlar tarafından kullanılmasının sağlanması ve bu çalışanlara kullandıkları makineler ile ilgili eğitim verilmesi, eğitim kayıtlarının saklı tutulması,
19- Demir kesme ve bükme makinelerine gelen enerji kablolarının mutlaka toprak hatlı olması,
20- Bükme işi (etriye, çiroz, gönye v.b.) yapılırken tezgâhı kullananın dışında, yakınında kimsenin bulunmamasının sağlanması,
21- Demir kesme bükme makineleri için gövde topraklamalarının yapılmış olması, ( sahadaki kesme ve bükme makinesinin topraklaması birbirine yapılmış ama dışarıya topraklama hattı çekilmemiştir. ) topraklama ölçümlerinin yapılması ve değeri 5 ohm üzerinden olan ölçümlerde topraklama hattının tekrar dizayn edilmesi ve 5 ohm u geçmeyecek değerde çalışma yapılması,
22- Demir kesme bükme makinelerine giden enerji hatlarının koruma altına alınması, yer altından yada çalışma sahasına havadan alınması, bunun mümkün olmadığı durumlarda yer üstünden iletilerek etrafına 2 adet tahta yada kalas çakılması sebebi ile koruma altına alınması, ayrıca enerji hatlarının gırtlak borudan geçirilmesi,
23- Elektik panolarının dış aksamlarında deformasyon olanların değiştirilmesi,
24- Tüm panolarda gövde topraklamasının yapılması ve topraklamanın ölçülmesi, raporlarının tutulması,
25- Tüm panolarda Kaçak akım rölesinin bulunması, çalışır vaziyette olması, çalışıp çalışmadığının test düğmesi ile kontrol edilmesi, ( Bazı panolarda kaçak akım rölesi çalışmamaktadır )
26- Tüm panolarda devre kesici ACİL STOP BUTONU nun bulunması,
27- Pano üzerinde bulunan tüm prizlerin sağlam olması, kırık olan prizlerin değiştirilmesi, tüm prizlerde kapak bulunmasının sağlanması,
28- Bazı panoların içerisinde yer alan ve açıkta bulunan kabloların pano içine alınması, koruyucu kapaklarının takılması,
29- Panoların içerisinde yabancı madde konulmaması,
30- Pano önlerine yalıtkan paspas bulunması,
31- Panoların yakınlarına uygun özelliklerde yangın söndürücülerin konulması,
32- Panoların üzerinde uyarı işaret ve levhalarının bulunması,
33- Tüm panoların numaralandırılması ve üzerlerine yetkili kişilerin bilgilerinin asılması,
34- Panolara gelen enerji hatlarının ve panolardan alınan uzatma, seyyar kabloların ve iletkenlerin koruyucu gırtlak borudan ( Koruyucu kılıf ) geçirilmesi, ıslak alanlardan geçen kabloların havadan aktarılmasının sağlanması,
35- İşyerinin tamamı için topraklama tesisatı uygunluk raporunun olması,
36- Fore kazık perdeleri üzerindeki düşebilecek taş, kayaç, toprak ve malzemelerin temizlenmesi,
37- Perde, kolon ve döşeme imalatlarında tüm saha için yeterli olabilecek ve süreklilik arz edecek korkulukların yaptırılması, korkuluklar olmadan bu imalatlara geçilmemesinin sağlanması, korkulukların tamamının TS EN 13374 standartlarında olması, standart belgelerinin temin edilmesi, standart olmayan ürünlerin kullanılmaması, en az her yönden gelebilecek 125 kg lık yüke dayanıklı olmasının sağlanması,
38- Kalıp altı iskelelerde kullanılan kafa bağlama millerinin, U başlık bağlama plakalarının, ana çerçevenin, çapraz gergilerin, çerçeve birleştirme parçalarının, kilitli bağlantı pimlerinin, ayarlı ayak milleri gibi tüm parçalarının sağlam, deformasyona uğramamış olması, arızalı, kırık dökük elemanların değiştirilmesi ve sahadan çıkarılması, kullandırılmaması,
39- Kalıp altı iskelelerin tamamı için statik hesabının olması, kurulum söküm planlarının olması, ilgili kalıp altı iskelelerin standart özelliklerde olduğunu gösterir standart belgelerinin temin edilmesi, TS EN 1065 standardında kalıp altı iskelelerin kullanılması,
40- Teleskobik direklerin standartlara haiz olması, orijinal malzeme kullanılması, bağlantı pimlerinin orijinal ürün olması, inşaat demirinin pim olarak kullandırılmaması, statik hesaplarının temin edilmesi,
41- Beton dökümlerinde perde ve kolon üzerine çıkan çalışanlar için uygun platformlar yapılması, bu platformların korkuluklu olması, tırmanmak için çalışanların merdiven kullanması, düşüş durdurma için yükseğe çıkan çalışanların emniyet kemeri giymesinin sağlanması,
42- Sahada yeterli seviyede uyarı işaret ve levhalarının bulunması, asılması
43- Kot verilen demirlerin üzerine tıpalar konulması, açıkta kalan filizlerin uçlarına tıpa takılması,
44- Yapı alanındaki bloklara giriş çıkış için güvenli yollar yapılması, bu yollar üzerinden iniş çıkışlar için çift taraflı korkuluklar yapılması, merdiven şeklinde ve üzeri sundurma ile kapalı alan oluşturulması, bu alanlar dışında yapı alanına giriş çıkışların engellenmesi,
45- Yapı alanının tamamında kullanılan merdivenlerin TS EN 131 standartlarında olması, ahşaptan yapılan merdivenlerin kullanılmaması,
46- Yapı alanı içinde kullanılan sıpa/seyyar iskelelerin mutlaka ilgili TS EN 1004 standardına sahip olması, standart olmayan ve bazı yerlerde kullanılan ahşaptan yapılmış seyyar iskelelerin sahadan uzaklaştırılması,
47- Sahanın etrafında bulunan korkulukların tamamında etek tahtası yerleştirilmesi,
48- Kişisel Koruyucu Donanımların tamamının kullanılması, Baret, Firma antetli yelek, İş ayakkabısı, çizme, yüksekte yapılan çalışmalarda Emniyet kemeri, yaşam hattı, ankraj noktası, işin niteliğine göre göz koruyucuları kullanılması ve kullandırılması,
49- Sahanın girişine GENEL BİLGİLENDİRME panosu asılması ( Uyarı işaret levhaları ve şantiye kurallarının anlatıldığı )
50- Sahanın tamamında giriş çıkışlarda ve Acil durumlarda kullanılmak üzere yürüme alanlarının boş bırakılması, malzeme istiflenmemesi, Tertip düzenin sağlanması,
51- Acil Toplanma Alanının belirlenerek tabelasının asılması ( Acil Toplanma Alanı olarak cadde girişindeki güvenlik alanı seçilebilir ) Tüm uyarı işaret ve levhalarının Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak temin edilmesi ve kullanılması,
52- Saha içerisinde seviye farkı olan geçişlerde korkuluklu platform ya da merdiven oluşturulması,
53- Yapı alanı içerisinde merdivenlerde korkulukların olmadığı yerler mevcuttur. Bu yerlerde uygun korkulukların derhal yapılması, geçiş alanlarında seyyar aydınlatmaların yapılması, acil çıkış ve kaçış uyarı işaret ve levhalarının asılması,
54- Sahada yer alan asansör boşluklarının önleri uygun korkuluklarla kapatılmalı, insan ve malzeme düşmelerine karşı güvenlik ağları ile kapatılması,
55- Tüm alt yükleniciler için mutlak sebeple İş sağlığı ve İş Güvenliği Tespit öneri defterinin temin ettirilmesi, ilgili iş kur il müdürlüğü ya da noter tarafından onaylanmış olarak İSG Birimine iletilmesi,
56- Malzeme depolama ve stok alanlarının seçiminde düşme meydana gelebilecek alanların seçilmemesi,
57- Sahanın tamamı için İşaretçi ve sapancı eğitimlerinin verilmesi,
58- Çok tehlikeli sınıfta olan işyeri için tüm çalışanların Eğitim planına göre 16 saatlik zorunlu eğitimlere katılımının sağlanması, organizasyonun yapılması ve eğitimlerin aldırılarak belgelendirilmesi,
59- Yüksekte yapılan çalışmalarda işe özel olarak yüksekte çalışma eğitimi aldırılması, çalışanların bilgilendirilmesinin sağlanması, belgelendirilmesi,
60- Periyodik sağlık meyanelerin tetkiklerin yapılması, işyeri hekiminden çalışabilir raporunun ( EK-2 ) Formunun alınması,
61- Sağlık Raporu için gereken tetkikler (Akciğer Grafisi, Kan Grubu, Kan Şekeri, EKG, ALT, AST, Tam Kan Sayımı, SFT, Odyometri ve Göz)
62- Revir alanının oluşması, Revirde olması gerekli olan minimum malzemelerin tedarik edilmesi ve tam zamanlı sağlık personeli bulundurulması,
63- Yangın, arama kurtarma için tatbikat planlanması ve uygulanması,
64- Sahanın tamamında çalışan tüm firmalar için Risk Değerlendirmesi yapılması, Risk değerlendirmesi ekibinin kurulması, Risk değerlendirmesi ekibi tarafından tehlike ve risklerin görülmesi, dokümante edilmesi ve ekip tarafından imza altına alınması,
65- Acil durum ekiplerinin oluşturulması, bu ekiplerin özel olarak eğitilmesi, ekiplerin isim listelerinin sahanın uygun yerlerine görülür şekilde asılması,
66- Acil durum eylem planının mevzuata uygun olarak hazırlanması, imzalanması,
67- İş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması, çok tehlikeli sınıfta ayda en az bir kez toplanması,
Gerekmektedir.