İş Sağlığı ve Güvenliğinin(İSG) Genel İşletme Yönetimine Katkısı

İnsani ve toplumsal açıdan son derece önemli olan iş güvenliği konusu derinlemesine incelendiği zaman ülkelerin ekonomileri üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kazaların sadece %2’sinin engellenmesi mümkün olmayan durumlar yüzünden oluştuğunu biliyor muydunuz?

Çalışanların iş kazalarına maruz kalmamaları için uygulanan denetim sistemleri ile çalışılan ortamlar belirli aralıklarla denetlenmektedir. Bu denetimler İSG’nin Genel İşletme Yönetimine katkısı düşünüldüğünde son derece önemlidir. Alınması gereken tedbirlerin ve yapılması gereken işlerin zamanında düzenlenmesi olası kazaların önüne geçebilecek en önemli uygulamalar arasında görülmelidir. Alınması gereken önlemlerin sadece ortam açısından değil aynı zamanda kullanılması gereken ekipmanlar ile de kontrol edilmesi gerekmektedir.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan büyüme hızı ve teknolojik gelişmeler, iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ve sağlığı ile ilgili sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Artan talep yüzünde işçiler uygun olmayan şartlarda çalışarak beklenen siparişleri yetiştirmek zorunda kalmaktadır. Bu durum beraberinde dikkatsizlik, daha çok para kazanma hevesi ile yasal olmayan süreçlerin yaşanması ve sonucunda da istenmeyen iş kazalarını getirmektedir.

İş Güvenliğinin Amacı Nedir?

Çalışanların en ideal seviyede sağlıklı ortamlarda çalışmalarının sağlanması bir zorunluluktur. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerden etkilenmesi istenmeyen sonuçların doğmasına neden olacaktır. İşyerindeki risklerin en alt seviyeye inmesi aynı zamanda olası sorunlarında ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Çalışanın veriminin artmasını sağlayacak ortamların yaratılması ile güvenlik konusunda yapılacak harcamalar kısa sürede karşılanabilir hale gelecektir.

İşyerinde sadece iş kazaları ile ilgili önlemlerin değil aynı zamanda gaz ölçümü, toz ölçümü, işyeri gürültü haritası, hava akımının hızı ve aydınlatma ölçümlerinin de yapılması gerekmektedir. İşyeri ısısının ve nem durumunun ise sürekli olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir.

İSG’nin Genel İşletme Yönetimine katkısı sanılandan daha fazladır. Yapılan çalışmalar ve iyileştirmeler sayesinde çalışanların performanslarında artış görülecek ve işyerinde kendini rahat hisseden personel işini severek yapacaktır. İş güvenliği ülkemizde son yıllarda konuşulmaya başlanan ancak bugün hala yeterince iyileştirmelerin yapılamadığı bir sektördür. İşverenler bilinçlenmediği sürece bu konunun çözüme kavuşması söz konusu değildir. Çalışılan ortamın şartlarının düzeltilmesi için yapılan harcamalar bir gider olarak değil, kazanım olarak düşünülmelidir.