İş Mahkemelerinde Açılacak Davalarda Ödenecek Harç ve Ücretler

2018 yılı iş mahkemesinde dava masrafları ne kadar?

İşten bir şekilde ayrılan ve haklarını alamadığını düşünen her işçinin avukat tutacak gücünün olmadığının farkındayım. Böyle bir durumda işçinin kendisinin dava açması elbette mümkündür. Ancak gelen sorulardan anladığım kadarıyla işçiler, dava masraflarının miktarını merak etmektedir. Bu yazımızda size iş mahkemesinde açılacak bir alacak davasının ortalama masrafının ne kadar olduğunu açıklamaya çalışacağım.

İşçinin kendisinin dava açması

Genel olarak tavsiyem, bir avukat tutularak dava açılması yönündedir. Avukat hem tecrübelidir hem de işçinin vakıf olmadığı konuları biliyor olabilir. Ancak avukat tutmak elbette maliyetli bir iştir. Çünkü dava masrafları dışında avukata da ayrıca vekalet ücreti ödenmesi gerekir. Bu rakam davasına göre değişmekle birlikte genelde az bir rakam değildir.

İşte böyle bir durumda avukata para vermek istemeyen ya da verecek parası olmayan bir işçi davayı bizzat açmak isteyebilir. Daha önce bununla ilgili örnek dava dilekçeleri yayımlamıştım. Dilekçeyi kendi yazan işçi bunu iş mahkemesine vermek istediğinde karşısında bazı masraf kalemleri çıkacaktır. Peki bunlar nelerdir?

İş mahkemesi masraf kalemleri

toprağa dikilmiş paralar
İşçi alacaklarında faiz başlangıcı ve oranları
Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?
Önce bu kalemleri sırasıyla yazalım ve sonrasında rakamlarını ayrıca belirtelim. İş Mahkemesine açılacak bir iş davasında masraf kalemleri şunlardır:

Başvuru harcı (2017 yılı için 35,90 TL)
Peşin harç ( Dava konusu alacağın BİNDE 68,31’inin dörtte biridir. Ama en az 35,90 TL alınır.)
Dosya ücreti (0,60 TL)
Tebligat gider avansı (Her bir taraf sayısı için 45 TL)
Tanık gider avansı ( Bunu mahkeme belirler ama ortalama 29 TL)
Keşif gider avansı ( 306,80 TL)
Bilirkişi gider avansı ( 220 TL)
Diğer gider avansı (55 TL)
Masraf kalemlerinin hepsi ödenmeyebilir

iş mahkemesi dava masrafı 2017

Yukarıda belirttiğim masraf kalemlerinin bir kısmı, sizin talebinize bağlıdır. Örneğin tanık göstermeyecekseniz tanık gider avansına gerek yoktur. Ya da bilirkişi istemeyecekseniz bu kaleme de gerek yoktur. Aynı şekilde keşif talebiniz yoksa, keşif gideri ödemeniz de gerekmez. Ama tanık ve bilirkişi iş mahkemelerinde çok sık başvurulan hususlardandır. Gelin, bir örnek yapalım ve bir dava açmanın maliyetini yaklaşık olarak öğrenelim.

İş davası örnek masraf hesaplaması

Bu örneğimizde dava açacak olan işçinin 2 tanığı olsun ve bilirkişi de talep etsin. Bu iki hususun, özellikle bilirkişinin talep edilmesinde fayda vardır. Ancak örneğimizdeki işçi keşif talep etmesin; ki zaten işyerinde keşfe ihtiyaç yoksa buna da gerek yoktur.

Gördüğünüz üzere işçimizin 2 tanığı var ve bilirkişi de talep ediyor. O zaman masrafları beraberce hesaplayalım. İşçinin ödeyeceği sabit masraflar şu şekilde olacaktır:

Başvuru harcı = 35,90
Dosya ücret = 0,60
Tebligat gideri = 45,00
Tanık gideri = 58,00
Bilirkişi gider = 220,00
Diğer gider = 55,00
Yukarıdakiler işçinin ödeyeceği ve rakamı net olan miktarlardır. Ancak bir kalem daha vardır ki, bu davanın konusu olan alacağın miktarına göre değişir. Bu kalem, peşin harçtır. Peşin harç, işçinin istediği rakamın BİNDE 68,31 inin dörtte biri olarak hesaplanır. Örneğin işçinin istediği rakam 100.000 lira ise bu işçinin 170,78 TL peşin harç ödemesi gerekir. Ancak bu haç hiçbir şekilde 35,90 TL’nin altında olamaz. Yani örneğin işçi 1.000 TL için dava açmışsa, bu rakamın BİNDE 68,31’inin dörtte biri 17,1 lira yapsa da bu işçiden 35,90 TL alınır. Bu davada da işçinin ödemesi gereken peşin harcın 35,90 TL olduğunu kabul edeceğiz. Bu durumda yukarıdaki kalemlere bir kalem daha eklememiz gerekecek.

Peşin harç = 35,90
İş mahkemesine dava açan işçinin ödeyeceği masraf miktarı

Yukarıdaki rakamları topladığımızda bulduğumuz rakam bize işçinin dava açarken ödeyeceği toplam masraf miktarını verir. Bu rakam ise 450,40 TL’dir.

İş mahkemesine başvuru masrafının 2018 yılı için ne kadar olduğunu, aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz.

SONUÇ

Eğer iş mahkemesine açacağınız davada talep edeceğiniz rakam 1.839 lira ve altındaysa, 2 tanığınız olduğunu da varsayarak, ödemeniz gereken dava masrafının 2018 yılı için 450,40 TL olacağını söyleyebilirim.

Eğer davada talep edeceğiniz rakam 1.839 liranın üstündeyse hesap değişecektir. Bunu birkaç örnekle somutlaştıralım. İşçi eğer bu davada 5.000 lira isteseydi ödemesi gereken harç miktarı 495,39 TL olacaktı. Bu işçi 20.000 lira talep etseydi ödemesi gereken rakam bu kez 751,55 TL olacaktı. İşçinin talebi 50.000 lira olsaydı ödemesi gereken masraf toplamı 1.263,88 TL olacaktı.

Belirttiğim bu rakam değişiklikleri PEŞİN HARÇ’tan kaynaklanmaktadır. Davada talep ettiğiniz rakam 1.839 lirayı geçtiğinde, bu rakamı geçen her miktarın BİNDE 17,0775 i kadar dava masrafınızın artacağını unutmayın.

NOT: Yukarıdaki rakamlar kesin olmasa da 2018 yılı için hemen hemen tam rakamı verecektir. Rahatlıkla bu rakamları esas alarak hesabınızı yapabilirsiniz.