Hastaneler İstirahat Raporlarını 3 İşgünü İçerisinde SGK’ya Gönderecek

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sigortalıların istirahatli (raporlu) olduğu süreler için geçici İş göremezlik ödeneği (rapor parası) istirahat raporları Kurum ünitelerine ulaştığında sigortalılara ödenmektedir. Yani sigortalıların, istirahat raporunu elden alıp, Kuruma götürerek rapor parasını alma imkanı bulunmamaktadır. İstirahat raporlarını internet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderen sağlık kurum ve kuruluşları açısından pek problem çıkmamakta, çünkü istirahat raporları gecikme olmadan SGK’ya ulaşmakta, bunun üzerine SGK’da rapor paralarını sigortalılara ödemektedir.

Ancak 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalıları için elektronik olarak düzenlenmeyen, manuel olarak kağıt ortamında düzenlenen istirahat raporlarının SGK’ya ulaşması ise bazen zaman almakta, gecikmeler olmakta, buna bağlı olarak da rapor parası geç ödendiğinden sigortalının mağduriyetine yol açmaktadır. Sağlık Aktuel’in haberine göre; özellikle bazı sağlık kurum ve kuruluşlarının istirahat raporlarını biriktirip toplu olarak sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine göndermelerinin şikayetlere konu olması, bu durumun SGK tarafından Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu hastanelere bir yazı göndererek, sigortalılara manuel olarak düzenlenen istirahat raporlarının biriktirilmeden üç is günü içinde sigortalının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi için gerekli titizliğin gösterilmesini istedi.