Hakkımızda - YALIN OSGB - Biz Kimiz


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak;

 • İş Sağlığı
 • İş Güvenliği
 • Eğitim (İlkyardım, Yangın Eğitimi)
 • Hijyen Eğitimi,
 • Risk Analizi, Acil Eylem Planı
 • Sağlık Tarama, Sağlık Raporu
 • Periyodik Kontrol,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
 • Asbest Söküm Uzmanlığı
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi


alanlarında hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

 

Yalın OSGB, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına uygunluk sağlamak için çalışmalarına 2013 yılından beri devam ediyor. İşinizin ve işçinizin daha güvenli ortamlarda çalışmasını sağlamak için sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz.


Kadromuzda bulunan İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, sağlık memurları ve İdari kadromuzla 7/24 hizmetinizdeyiz.YALIN ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak;İş Sağlığı, İş Güvenliği, Eğitim (İlkyardım, Yangın Eğitimi), Risk Analizi, Acil Eylem Planı, Sağlık Tarama, Sağlık Raporu, Periyodik Kontrol ve İş Yeri Hekimliği alanlarında hizmet vermek amacı ile kurulmuştur...

Kurumsal Sorumluluk

Yalın OSGB;

 • Yasal şartlar ve müşteri gereksinimlerine uygun hizmet verebilmek,
 • Hizmet verdiğimiz kuruluşlara uzmanlık alanlarımız doğrultusunda çözüm ortağı olabilmek,
 • Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları ile yaşanabilir bir çevre oluşturmayı yasal zorunlulukların ötesinde yaşam kültürü haline getirebilmek

amacıyla; etkinliğini sürekli iyileştirmeyi temel ilke kabul etmiştir.

Bu kapsamda çalışanlarımızın tam katılımının sağlandığı, süreç odaklı yönetim anlayışımız ile;

 • Kaynakların etkin biçimde kullanılması,
 • İş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek olan unsurların tespit edilip kontrol altına alınması ve sürekli iyileştirme sağlayarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi,
 • Hizmet verilen işletmelerde; Tehlikelerin önlenmesi, risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi veya zararlarının en aza indirilebilmesi için yapılacak çalışmaları planlamak, henüz bir kaza, sağlık bozulması veya maddi hasar oluşmamış, işletmede bir arıza dahi oluşmamışken işletmede oluşabilecek tehlikelerin ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek üzere yapılan sistematik ve bilimsel bir çalışmaların yürütülmesi
 • Hizmet verilen işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin geliştirilebilmesi ve sektörel çözüm sunulabilmesi için sektörel yeniliklerin sürekli takibinin sağlanması
 • Hizmet kalitemize yönelik bilincimizin her seviyede yerleşmesi, kalite ile ilgili faaliyetlerin her seviyede yürütülmesi ve personelin bu doğrultuda gerekli eğitim faaliyetleri ile desteklenmesi,
 • Olası acil durumlara hazırlıklı olunması, ortaya çıkmasını engelleyecek kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması, acil durumların oluşması durumunda olası zararlarının / etkilerinin en alt düzeyde tutulması ve etkin haberleşme yollarının tanımlanması
 • Yalın OSGB çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması

konularında yasalara ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın isteklerine uygun çalışmalar yapacağız. Bu doğrultuda, Yaın OSGB de çalışan herkes üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapacaktır. Gerektiğinde, faaliyetlerimizin ilgililerle paylaşımını, paydaşlarımızla birlikte yazılı ve görsel yollarla gerçekleştireceğiz.

Temel ilkelerimizden olan İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile çevrenin korunmasını bir yaşam kültürü olarak benimsediğimizi, bununla beraber hizmet verdiğimiz tüm kurum ve kuruluşlara bu yaşam kültürünü benimsetmek amacıyla tutum ve davranışlar sergileyeceğimizi taahhüt ederiz.

Kurumsal Kimliğimiz 

Kurumsal kimliğimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda işletme ve Ülke, Çevre konusunda ise küresel sorumluluğumuzdur. Bilgilerimiz ve çözümlerimiz daha iyi bir işletme, ülke ve dünyanın yaratılmasına yardım etmektedir" Biz insanlarımızı, işletmelerimi ve çevremizi korumaya kararlıyız. Kurumsal kimliğimiz küresel sorumluluğumuzdur. 

Kurumsal Değerlerimiz

YALIN OSGB olarak iş başarısıyla bireysel ve toplumsal sorumluluğun beraber yürüdüğüne inanmaktayız. Çalışanlarımızın, Hizmet verdiği sektörlerde çalışan MAVİ ve BEYAZ Yakalı Personelin,  çocukların, üniversite öğrencilerinin, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre alanında çalışmak isteyenlerin  ve bir bütün olarak toplumun bilgisini ve duyarlılığını arttırma amacına yönelik projeler geliştirmektedir.

Çeşitli kamusal  yardım ve etkinliklerimiz, en güncel yasalarca belirlenmiş olan, yükümlülükler ve  toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde; sponsorluklar, burslar, her yıl düzenlenen yarışmalar ve verilen ödüller aracılığıyla sanatı ve eğitimi destekleyeceğiz. Toplumun gelişimine katkıda bulunan etkinliklerimizin yanı sıra; doğal afetler gibi toplumun günlük yaşam koşullarını beklenmedik şekilde değiştiren durumlarda da tüm imkanlarımızı kullanarak çeşitli yardımlarda bulunacağız. Bu gibi koşullarda bürokrasiyi bir yana bırakarak gerekli yardımları mümkün olan en kısa zamanda ulaştırmaktayız.

Biz İş Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu Türkiye'deki iş yaşamı için ayrılmaz parçalar olarak görmekteyiz. Sürekli gelişme, yüksek teknoloji çağında ortaya çıkan yüksek riskleri önlemeye çalışmak gururla üstlendiğimiz hedefin temelini oluşturmaktadır. Küresel ekonomide etkinliklerimiz; insana, bilgiye,deneyime, araştırma, uygulama ve nitelikli çalışmaya dayanmaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Mevzuatına ilişkin Bilgimizin hızlı ve etkin bir şekilde işletme sorunlarında kullanılması, çözümlere dönüştürülmesi ve uygulanması başarılarımızın kaynağıdır.

Misyonumuz, müşterilerimizin, Yasal yükümlüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, İdari ve Hukuki Ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması, maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması suretiyle, şirketimizin değerini arttırmak üzere en iyi çözümleri sunmaktır.

Bugünkü eğilim ve ihtiyaçları geliştirerek ve yarına taşıyarak Ülkemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat ve uygulamalarının gelişiminde önemli katkılar sağlamaktayız. Tüm bilgi birikimi ve kaynaklarımızla müşterilerimizin, bu hususta söz sahibi olan Yasal otoritelerin  ve insanlığın hizmetindeyiz. 

Gizlilik Politikamız

YALIN OSGB olarak önceliklerimizden biri de, bireysel ve işletmesel bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktır.

Paydaşlarımız

Müşteriler

Kendilerine rekabet avantajı sağlayacak güçlü ve güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç duyar.

Hissedarlar

Yüksek performans, en yüksek kar ve somut, sürdürülebilir iş sonuçları talep eder.

Çalışanlar

Sürdürülebilir bir iş ortamında, kendilerine kişisel ve profesyonel gelişimleri açısından

mükemmel fırsatlar sunan bir şirket ortamında çalışmak ister.

Tedarikçiler

İşlerini etik kurallara uygun olarak yürüten, güvenilir, uzun vadeli bir iş ortağına ihtiyaç duyar.

Toplumlar

Şirket ve çalışanlarından etik ve sorumlu davranış bekler.

“Faaliyetlerimizi Paydaşlarımız ile Güvene dayalı bir ilişki içerisinde yürütmekteyiz”

Kişisel ve Kurumsal Yükümlülüklerimiz

Günümüzde, şirketler hiç olmadıkları kadar yüksek etik standartlara bağlı kalmak durumundalar. YALIN OSGB'de biz, tüm yasal ve etik gerekliliklere uymaya ve mümkün olanın en  iyisini yapmaya kararlıyız. Kurumsal sorumluluğumuz tüm müşteri hizmetlerimizi en üst seviyede profesyonel, etik standartlara ve kurallara göre yürütmektir. Ve bireysel sorumluluğumuz da bu standartları tüm işlerimizde uygulamaktır. Uygun olmayan davranışlara için hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir.

YALIN OSGB çalışanları olarak hepimiz, hem sorumlu iş anlayışına sahip hem de iyi bir kurumsal vatandaş olarak takdir edilen YALIN OSGB'yi layıkıyla temsil edebilmek için çalışıyoruz. Bunun anlamı; her birimizin yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyması ve içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için çalışması gerekliliğidir. Aynı zamanda işimize ilişkin sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek ve eylemlerimizin sonuçları konusunda bilinçli olarak kendi performansımızdan da sorumluyuz.

Şeffaflık, kişisel güvenilirlik ve aldığı kararlarda sorumlu davranma kültürüne aktif bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Etik yaklaşımımızı gösteriyor, takımımızı bu şekilde davranması konusunda cesaretlendiriyor ve iş sonuçlarının hiçbir zaman etik kurallar ve YALIN OSGB politikalarına uygunluğun önüne geçmemesini sağlıyoruz.

"Sorumlu" değerine ilişkin ilkelerimiz, işe ilişkin kararlarımızı alırken bizim için yol gösterici oluyor. Bu kurallar sadece YALIN OSGB içerisinde uygulanmakla kalmamalıdır; aynı zamanda iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da yüksek etik davranış standardını benimsemeleri için desteklemeli ve teşvik etmeliyiz.