Müteahhitlik Belgesinin İptali ve İş Kazaları

  • Tarih: YALIN OSGB tarafından 23.01.2015 - 21:02 tarihinde gönderildi
emre alcan

3194 sayılı İmar Kanununda değişiklik öngören tasarıya göre; Müteahhitlik yetki belgesinin iptalini gerektiren hallere "ölümlü iş kazaları" eklenecek.

Ayrıca tasarıya göre; yetki belgesi iptal edilen şirketin ortak olduğu diğer müteahhitlik şirketlerinin yetki belgeleri de iptal edilecek. Konsorsiyumlar için sadece sorumlu şirketin belgesi iptal olacak.

Türkiye'de son 5 yıl içinde inşaatlarda yaşanan iş kazalarında 1.754 işçi yaşamını yitirmiş olması iş kazalarına yönelik bir düzenlemenin önemini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde ölümlü iş kazalarının sayısı göz önünde bulundurulunca, yetki belgesi iptali yaptırımı, ülke ekonomisinin lokomotifi durumunda olan inşaat sektörü ve yürüyen projeler açısından ciddi bir sıkıntı doğurabilir.

Tasarıdaki; yaptırım kadar önem arz eden husus yaptırımın uygulamasıdır.

Ruhsat iptali konusunda, müteahhidin kusurunu veya tüm önlemleri almış olduğunun tespitini yapacak olan kurumun önemi dikkat çekmektedir.