GSS’de 30 Günü Doldurmadan Kimler Sağlıktan Yararlanabilir ?

Genel sağlık sigortası uygulamasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Genel Sağlık Sigortası ve Gelir Testi İle İlgili Ayrıntılı Açıklamalar başlıklı yazıda, genel sağlık sigortası olup olmadığına bakılmaksızın yararlanılabilecek sağlık yardımları GSS’li Olma Şartı Aranmaksızın Ücretsiz Verilen Sağlık Hizmetleri Nelerdir ? başlıklı yazıda, sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için prim borcu olmaması gerekenler ise Sağlık Yardımlarından Yararlanabilmesi İçin Borcu Olmaması Gerekenler Kimlerdir ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.
 
Ancak bu şartlar yanında sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için ilk defa sigortalı olanların, yeni işe girenlerin veya ilk defa GSS kapsamına alınanların aynı zamanda 30 günü doldurmuş olması yani 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir. Bu konuya kısmen Sigortası Yeni Başlayan / İşe Yeni Giren Kişi Ne Zaman Sağlık Yardımı Almaya Hak Kazanır? başlıklı yazımızda değinmiştik.
 
Bu konuda bazı kişilere ise istisna getirilmiştir. Bu kişiler GSS’li olduktan sonra hemen sağlık yardımı alma hakkını elde ederler, yani 30 günün dolmasını beklemezler. Bunlar aşağıda belirtilmiştir;
 
• Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkarak kendisi genel sağlık sigortalısı olan kişiler, yani bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – baba, eş veya çocuğu üzerinden sağlık yardımı alıyorken kendisi sigortalı bir işe giren veya sadece GSS kapsamına alınan kişiler.
• Sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler (emekli, dul, yetim, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler.
• Aile içerisinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu için GSS primi devlet tarafından ödenen kişiler (yeşil kartlılar).
• Genel sağlık sigortalılığı ya da kendisine bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşı 18 yaşını doldurmamış çocuklar.
• Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler.
• 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler.
• 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler.
• 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler (65 yaş veya engelli aylığı alan kişiler).
• 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler.
• 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler (köy korucuları).
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar.
• 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler.
• Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar.