İŞKUR ve ILO İşbirliği Protokolü İmzalandı

  • Tarih: YALIN OSGB tarafından 17.05.2018 - 15:39 tarihinde gönderildi
iskur-ilo-sozlesmesi-imzalandi

Vatandaşlarımız ve ülkemizde bulunan geçici koruma kapsamında Suriyelilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve toplumsal uyumun güçlendirilmesi maksadıyla İŞKUR ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ILO Ankara ofisinde 9 Nisan’da gerçekleştirilen imza töreni ile Türk Vatandaşlarının, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve uluslararası koruma, başvuru ve statü sahiplerinin insana yakışır iş ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması için metne alınan işbirliği protokolü, Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ve ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Genel Müdürümüz Uzunkaya, benzer işbirliklerinin ve söz konusu protokol sayesinde oluşturulacak kapsamın diğer ülkelere de örnek teşkil etmesinin önemine değindi. Uzunkaya ayrıca, gerek Türk vatandaşları gerekse de Suriyelilerin insana yakışır işlere erişimini sağlamak, kayıt dışı ve kaçak çalışmayı önlemek üzere İŞKUR’un büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi. Son olarak, İŞKUR’un bu zamana kadar gerçekleştirdiği faaliyetlerin, gerçekleştirilecek olanların yanında önemsiz kalacağı bir hedef ve çaba içerisinde olduklarını belirten Genel Müdürümüz, çalışmaların nicelik ve niteliksel olarak arttırılacağının sinyalini verdi.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ise İŞKUR’la gerçekleştirdikleri genç istihdamı ve kadın istihdamına yönelik faaliyetlerin kapsamının son yıllarda gösterdiği artıştan duyduğu memnuniyeti belirterek; söz konusu protokolünün yapılan faaliyetlerin genel çerçevesini çizmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, ülkemizde bulunan uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyal uyumunun sağlanması ve iş piyasasına daha uygun yollardan girmeleri, kayıtlı istihdamı konularında işbirliğinin güçlenerek devam ettirileceğinin altını çizdi.

İki Yıl Geçerli Olması Öngörülen Protokol Kapsamında Öne Çıkan Başlıklar Şu Şekilde:

- Türkiye işgücü piyasasının düzensiz göçün sonuçlarından olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için rekabetin, dengenin, çalışma barışının, toplumsal barışın ve Türk işgücünün çalışma hayatına dair haklarının korunmasına yönelik ulusal politikaların, stratejilerin, kurumsal ve teknik kapasitelerin desteklenmesi konularında çalışmalar yürütülecek. Uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin, geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların ve ev sahibi toplum olarak Türk vatandaşlarının kamu istihdam hizmetlerine erişimleri desteklenecek, istihdam edilebilirliklerinin artırılması için aktif işgücü piyasası programları tasarlanacak ve İŞKUR’un kurumsal kapasitesi ulusal ve yerel düzeyde güçlendirilecek.

- Türkiye işgücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde, uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin ve geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların sosyal uyumlarının sağlanması, kayıt dışı istihdamlarının önlenmesi, dayanıklılıklarının artırılması ve insana yakışır iş ilkeleri çerçevesinde işgücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması için destekleyici girişimlerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

- İŞKUR’un sunduğu aktif işgücü piyasası programları kapsamında, mesleki eğitim kursları, girişimcilik ve işbaşı eğitim programları düzenlenecek ve uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin, geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıların ve ev sahibi toplum olarak Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılması için çalışma hayatı becerileri, mesleki Türkçe, sosyal uyum programları ve benzeri programlarla desteklenmeleri sağlanacak.