Yangın Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

 

İşyerlerinde meydana gelecek yangınların yarattığı tehlikelerden korunmak için öncelikle "yanma" ve "yangın" olayı hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. YANMA: Yanıcı madde, oksijen(hava) ve sıcaklık(kıvılcım) elemanlarının aynı anda ve aynı yerde meydana geldiği zaman yanma olur. YANGIN: Yangın olması için öncelikle yanma olayının meydana gelmesi kuşkusuz gereklidir. Ancak herkesin bildiği gibi "her yanma olayı, bir yangın değildir. "O zaman yangın tanımına bir faktör  daha eklemek gerekir ki o da  "zincirleme reaksiyon" olarak adlandırılır. Yani yanma olayının yangına dönüşmesi için zincirleme reaksiyonu sağlayacak ortamın bulunması gereklidir. 
Yangının çıkmasında en önemli faktör kıvılcım veya sıcaklıktır. Bu nedenle kolay alev alabilen maddelerin kullanıldığı ya da depolandığı yerler, kuşkusuz en çok tehlike arzeden sahalardır. Bu gibi yerlerdeki "sigara içilmez" işaretlerine riayet edilmesi çok önemlidir. Diğer sahalar ise toz ve çöplerin birikmesine izin verilen yerlerdir.
 
YANGIN SINIFLARI

A SINIFI YANGIN : Organik Maddeler (Kâgıt, odun, kumaş, çöp v.b. (Yangınlarında Kor oluştururlar, bünyelerinde ısı tutarlar)

B SINIFI YANGIN : Parlayıcı Sıvılar (Katı ve Sıvı Yağlar, Boyalar, Benzin. vb.) Yangınlarında kor oluşturmazlar, bünyelerinde ısı tutmazlar. Yüzeyde yanarlar, buhar verdikleri sürece yanarlar.

C SINIFI YANGIN : Parlayıcı Gazlar ( Metan, Propan, CO, H2 vb.) Yangınlarında kor oluşturmazlar, bünyelerinde ısı tutmazlar. Kaplarından çıktıkları sürece yanarlar.

D SINIFI YANGIN : Metaller ( Mg, Al, U, P, Ti ve alaşımları Na vb. ) Yangınlarında yüksek ısı verirler.

E SINIFI YANGIN : Elektrik ( Elektrik techizatı, tesisatı ve elektronik cihazlar. ) Elektrik kesildiğinde diğer sınıf yangınlardan farkı yoktur. Akım varlığında elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur.

YANGINI ÖNLEME

- Yanıcı Maddenin Kontrolü
- Oksijen Kontrolü
- Isı Kaynaklarının Kontrolü

ile yapılabilir.  Yanan Maddeini kontrolü tahliye ile, Oksijenin kontrolü Boğma ile, Isı Kaynaklarının kontrolü ise soğutma ile mümkündür.