OSGB'nin İşçi ve İşverene Faydaları

  •  
  • İşletmelerin, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini tek bir organizasyon tarafından yürütülür.

Bu Hizmetler:

  1. Hastalık şikayetiyle gerçekleştirilen sağlık hizmetleri.
  2. İşe giriş, periyodik ve portör muayeneleri.
  3. İş kazası ve meslek hastalıkları çalışmaları.
  4. İş göremez/çalışabilir kağıtlarının düzenlenmesi.
  5. İstirahat ve ilaç raporlarının verilmesi.
  6. İlkyardım ve acil müdahale hizmetleri organizasyonunu sağlayarak, personelin eğitim çalışmalarını yürütmek.
  7. İşçileri, işyeri sağlık tehlikeleriyle ilgili konularda ve sağlık muayenelerinin sonuçları hakkında bilgilendirmek.
  8. İzlenmesi ve koruma altına alınması gereken personeli bilgilendirerek risk değerlendirmelerini yapmak.