Elektrik Affetmez

Elektrik ; Sanayiin'de ve Evlerimizde bizleri yakından ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Elektrik ile yapılan çalışmalarda mutlaka akım kesilmeli ve çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda elektriğin hiçbir zaman affetmeyeceği bilinmeli tüm tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler neler olmalı:, Öncelikle tevzi tabloları ve sigortalar kapalı bir ortamda bulundurulmadır. Atölye içlerinde bulunan tüm panoların zeminleri akım geçirmeyen yalıtkan bir madde ile kaplanmış olacaktır. İşyerlerinde elektrik işlerinden sorumlu bir eleman ya da elemanlar elektrik arızalarında , arızaya müdahale edceklerdir. İşyerlerinde bulunan ve elektrik ile çalışan tüm makine ve tezgâhların güvenlik gövde topraklamalarının yaptırılmış olması gerekmektedir. Bu topraklama pano topraklamasının haricinde her makine üzerinden ayrıca çekilecek ve uygun bir şekilde topraklama çubukları ile topraklama sağlanacaktır. Yapılan tüm bu topraklamalar her sene yetkili bir elektrikçi tarafından kontrole tabi tutulacaktır. Bunlar güvenli bir iş ortamının sağlanması açısından çok önem arz etmektedir. İşyerlerinde bulunan makine ve tezgâhlar sabit olmayıp ara ara yer değiştiriyorlarsa bu tezgâhlarda gövde topraklamaları nasıl yapılacak? Her seferinde topraklama hattı mı değiştirilecek? sorusu akla gelebilir. Bunun da kolayı olduğunu belirtmeliyim. Bu gibi sahalarda iş ortamı içerisinde bulunan kolonlarda topraklanmış uçlar bulundurulur.


 Yeri değiştirilen makine yakınında bulunan bir kolondaki bu topraklama ucları tezgâhın gövdesi ile irtibatlandırılarak güvenlik sağlanmış olur. Elektrik ile ilgili olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü'nde ayrıntılı olarak her hususa yer verilmiştir. Tüzük ile ilgili maddeleri görmek ve icelemek ve bilgilerimizi tazelemek , ayrıca bu konularla ilgili tüm literatürü de takip etmek gerekmektedir. 


Şimdi de Gerilim hakkında bazı konulara değinelim. Küçük Gerilim: 42 volta kadar olan gerilimleri, Alçak Gerilim: 42 - 1000 V volta kadar olan gerilimler, Yüksek Gerilim ise 1000 V voltun üzerindeki gerilimlerdir. Daha detaylı bilgiler konu ile ilgili kitaplardan edinilebilir. Ancak özellikle dikkat edilmesi gereken hususların başında çalışanların bilgilendirilmesi (her konuda olduğu gibi- elektrik konularında da ) gelmektedir. Çoğu iş kazaları bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Çalışanları bilgilendirme görevi de işverenlere düşmektedir. Bir diğer husus ise seyyar aydınlatma ve tezgâh aydınlatmalarıdır. Seyyar aydınlatmalar ve tezgâh aydınlatmaları Küçük gerilim ile sağlanacaktır. Seyyar el lâmbalarının giriş telleri ile duyu tamamen örten yalıtkan bir sapla ve keza bu sap üzerine tespit edilmiş bir koruyucu ile kaplanmış olması şarttır. Duyun üzerinde bir lâmbanın seyyar lâmba olarak kullanılması yasaktır. Kazanlarda, nemli ve dar yerlerde cebri çekişli boruların içinde küçük gerilimle beslenmiyen portatif aletlerin kullanılması da yasaktır.