Acil Durum Planı Nedir ?

Acil Durum Planı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ülkemizde vergi mükellefi gerçek ve tüzel tüm işletmelerde, en az bir çalışanın olduğu hallerde 01.01.2013 tarihinden itibaren Acil Durum Planının yaptırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Konusunda yılların birikimine sahip uzmanlarımızın desteği için arayınız.

Acil durum planı:

18.06.2013 tarih ve 28681 Sayılı Yönetmelikle ele alınan bu zaruri düzenlemenin amacı;
İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Planda, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin nerede, nasıl ve kimler tarafından uygulanacağına yer verilmiştir. Usul ve esaslar altta yer alan ana başlıkların içeriğindeki detaylarla anlatılmış, cezai yaptırımları ile yönetmeliğin atıfta bulunduğu kanunun işlerliği sağlanmıştır.

Yönetmelikte ele alınan konular:

İşverenin yükümlülükleri
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
Acil durum planı
Acil durumların belirlenmesi
Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
Dokümantasyon
Tatbikat
Acil durum planının yenilenmesi
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı
Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları
Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
Acil durum planı rehberleri
Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
Ekip eğitimlerinin tamamlanması

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6331 Sayılı Kanundaki cezai müeyyidelerin içeriğine altta yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.