Risk Analizi Nedir - Ne İşe Yarar

İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ortam değerlendirmesinin ardından alınacak olan tedbirlerin, uygulama olarak belli bir sıraya konulması ile iş kazalarının önüne geçilmesi adına pro-aktif bir yaklaşıma risk analizi denir. 6331 sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ nın, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘‘İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği’’ ne göre tüm iş yerleri risk analizini yapmak/yaptırmak zorundadır.

Risk analizinde;

- İşletmenizde var olan ve olabilecek risk faktörleri tespit edilir.
- Risk ve tehlikeler tanımlanıp, sınıflandırılır
- Risk ve tehlikelere karşı uygun çözüm yönetimleri seçilir.
- Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulur.
- Risk analiz ekiplerinin kurulup acil durum eylem planı hazırlanır.
- Risk ve tehlikelere karşı gerekli tedbirlerin alınıp ve uygulanır.
- İş yeri risk kontrol ve denetim sistemlerinin kurulması ve işletme içerisinde uygulanabilirliği sağlanır.

Risk değerlendirmesinin geçerlilik süresi iş yerinin tehlike sınıfına göre,

- Çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yıl,
- Tehlikeli iş yerlerinde 4 yıl,
- Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yıl geçerlidir.
- Bu süre dolmadan kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir,
- İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıktığında,
- Üretim yönteminde değişiklikler yapıldığında,
- İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala olayı meydana geldiğinde,
- Çalışma ortamı sağlık gözetim ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda,
- İş yerinin taşınması ya da bulunduğu binada değişiklik yapılması sonucunda,
- Çalışma ortamına ait sınır değerlere ait bir yönetmelik değişikliği olması durumunda,
- İş yerinde kullanılan madde, ekipman ve uygulanan teknolojide değişiklikler yapılması durumunda

Risk analizi yaptırmak için bizi arayın.

TELEFON: 0545 350 23 47