Mesleki Yeterlilik Belgesi

• Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğine emin olduğunuz kişileri istihdam etmenizi
• Çalışanlarınızın daha güvenli, kaliteli ve verimli çalışmasını
• İş kazaları, mesleki hastalıkların azalmasını
• İş gücü, zaman, malzeme kayıplarını en aza indirilmesini
• Hukuki, kanuni cezalara ve sigorta yükümlülüklerine karşı firmanızın korunmasını
• Üretimde, hizmette verimlilik ve etkinlik sağlanmasını
• Teşviklerden yararlanmanızı
• Uluslararası akreditasyona sahip çalışanlarınızın, yurtdışında serbest çalışmasını sağlar

Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu

Belgelendirme zorunluluğu bulunan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.
Belgesiz işçi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Çalışma Bakanlığına bağlı müfettişlerce kişi başı 627 TL para cezası uygulanmaktadır.

Belge Zorunluluğu olan Mesleklerde Sınav ve Belgelendirme Ücretleri

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belgelendirme ücretleri İşsizlik Fonundan karşılanır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olan Çalışanların Sigorta Primleri

Belgelendirilmiş çalışanları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.

KOSGEB Belgelendirme Desteği

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları personel belgelerine ilişkin giderlere KOSGEB tarafından 30.000 TL’e kadar destek verilmektedir.