Yazlık Siteler ve Tatil Köylerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yazlık tatil siteleri ve tatil köylerinde çalıştırılan sigortalı yönetici ve işçiler, iş sağlığı ve güvenliği açısından önem teşkil eden bazı noktalara sahip. Ülkemizde her bireyin öncelikleri arasında bir ev sahibi olduktan sonra bir de yazlık sahibi olabilmek yer alıyor. Gelişen dünyaya paralel olarak ülkemizin turizmi de günden güne gelişmekte, buna bağlı olarak uygun fiyatlı tatil imkânları artmakta ve sonucunda da yazlıklara olan talep azalmakta. Tüm bu sebeplerden ötürü yazlık evlerin yer aldığı alanlar küçük bir kasaba bölgesi olarak kaldı ve bu alanlara profesyonel anlamda hizmet verecek kişilere ihtiyaç duyuldu. Bunun sonucunda da site ve tatil köylerinde işçi çalıştırmaya başlayan kişiler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da tedbir almak zorunda kaldılar.

Yazlık sitelerde çalıştırılan kişilerin faaliyetleri birçok türden aktiviteleri içerdiğinden ötürü, normal bir ofis ortamında veya işyerinde yapılan sağlık taramaları, rutin kontroller ve düzenli aşılar sitelerde çalışan kişiler içinde geçerli olmalıdır. Bu konuda gerekli özenin gösterilmesinin yanı sıra diğer önemli olan konu ise tüm personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesidir. Gerekli eğitimler verildiği sırada çalışan tüm personellere faaliyet gösterdikleri alanlar hakkında bilgilendirme yapılması ve yaptıkları işin içerdiği riskler hakkında bilgiler verilmesi de iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Yazlık Sitelerde/ Tatil Köylerinde Mesleklere Göre İSG

Dışarıdan personel alınması dâhilinde (örneğin güvenlik şirketinden site güvenlikçisi) hizmet alınan kuruma iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alıp almadığı veya çalışanına bu konuda eğitim verip vermediği sorulmalıdır. Özellikle site güvenliği personeli söz konusu olduğunda şiddet, tehlike ve risk faktörlerine karşı ana işveren olarak site yönetimi sorumludur. Bu sebeple gerekli tedbirlerin alınması ve eğitimlerin verilmesi aksatılmaması gereken noktalardır. Özetleyecek olursak, alınan tüm dış hizmetler karşılığında işverenin iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki tedbirleri sorgulanmyazlık sitelerde İSGalıdır!

Bahçe bakım, ağaç budama

İşlerinde kullanılan elektrikli aletlerin(çim biçme makinesi, elektrikli testere…) bakımı, onarımı, kullanımı için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kaçınılmazdır. Kullanılan tüm bahçe araç-gereçleri hakkında (bahçıvan makası, el testeresi) gerekli eğitimler verilmelidir. Çalışanlara uygun kişisel koruyucu vb. donanımlar sağlanmalı ve olası riskler hakkında gereken tedbirler alınmalıdır.
İş Sağlığı Güvenliği

İlaçlama

uygulamalarında da iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin payı oldukça fazladır. İçerdiği kimyasal maddeler dolayısıyla gerekli koruyucu donanımlar, ilaçların kullanımı ve depolanması konusunda gerekli kişiler bilgilendirilmelidir, aynı zamanda depolama koşulları düzenlenmelidir.

Yazlık yerlerde çoğunlukla orman ve deniz arasında bulunan yerleşim merkezlerinde, yüksek hava sıcaklıklarından doğan veya insan hatası sebebiyle oluşan yangınlar da büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, ilgili kişilere yangın ile mücadele eğitimleri verilmesi, yangın önlemek için gerekli ekipmanların sağlanması, acil durum eylem planlamaları, gerekli levhalar/ işaretlemeler ve acil durum söz konusu olduğunda ulaşabilecek telefon numaralarının bulunduğu levhalar bu bağlamda yapılması gerekenler listesindedir.

Tatil köyleri ve sitelerin içerisinde bulunan eğlence merkezleri, parklar ve spor aktiviteleri alanları da değerlendirmeye alınmalıdır. Özellikle müzik yayını yapılan alanlarda gereken ses ölçümleri yapılarak uyarı levhaları asılmalı, acil durumlar için tahliye alanlarında ışıklı işaretlemeler yapılmalıdır.

Elektrik hatları ve aydınlatma da dikkate alınması gereken bir diğer önemli konudur. Özellikle gece yürüyüş yollarının aydınlatılması için kullanılan elektrik dağıtım hattının güvenliği gözden geçirilmeli ve toprak altından geçen hatların bakımı düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Elektrik kutularının insan müdahalesine izin vermeyecek şekilde kilitli kalması, ayrıca logar kapaklarının ve diğer çukurumsu yapıların kapaklarının açık bırakılmaması konularında gereken hassasiyet gösterilmelidir.

Yukarıda yer alan konuların dışında daha pek çok konuda gerekli önlemlerin alınması açısından iş sağlığı ve güvenliği önemli bir role sahiptir. İşveren, işçi ve halk için daha iyi ve güvenli bir tatil/ çalışma ortamı sağlama açısından iş sağlığı ve güvenliğine gereken özen gösterilmeli, önem arz eden konularda gerekli tedbirler alınmalıdır.