Çocuğu hasta olan işçiye izin var mı?

Çocuğu hasta olan işçiye izin verilir mi?

Çocuğu hasta olan bir annenin ya da babanın izin almak istemesinden daha doğal bir şey olmasa gerek. Böyle durumlarda işçi ile işveren arasında karşılıklı anlayış ilişkisine dayanılarak sorunların çözüleceğine inanıyorum. Ama ya anlaşılamazsa ne olacak? Bu yazıda İş Kanunu bakımından bu konuda işçiye tanınan hakları sizlere aktarmaya çalışacağım.

İş Kanununda izinler

İş Kanunundaki izinleri temelde ikiye ayırabiliriz: Ücretli izinler ve ücretsiz izinler. İş Kanununda ücretli izinleri ise yıllık ücretli izinler ve mazeret izinleri olarak ikiye ayırabiliriz. Ücretli yıllık izni daha önce anlatmıştık. Mazeret izinleriyle ilgili de bilgi vermiştik. Aynı şekilde İş Kanunundaki ücretsiz izinleri de yazı konusu yapmıştık.

Çocuğun hasta olması durumunda izin

İş Kanununun sistematiği gereğince böyle bir durumda izin kullandırılıp kullandırılmayacağını anlamak için kanun metnini incelememiz gerekecektir. Kanunu incelediğimizde ise karşımıza Ek 22 inci madde çıkmaktadır.

Mazeret izinleri

Mazeret izni başlıklı bu maddede açık bir şekilde, hangi hallerde işçiye ücretli mazeret izni verilebileceği belirtilmektedir. Bu hallerden birisi de çocuğun hasta olmasıdır. Peki ama nasıl bir hastalık?

Çocuğun hastalığından kaynaklı mazeret izninin şartları

Kanuna göre, işçiye çocuğunun hastalığı için izin verilebilmesinin şartları şunlardır:

Çocuğun az % 75 oranında engelli olması
Çocuğun engellilik hali yoksa süreğen (müzmin, kronik) hastalığının olması
Yukarıdaki durumların hangisi mevcutsa, bunun sağlık raporuyla belgelendirilmesi

Çocuğun hastalığı nedeniyle verilen iznin kullanımı

çocuğu hasta işçi

Yine İş Kanununa göre, yukarıdaki şartları taşıyan işçiye çocuğu için ücretli mazeret izni verilmesi zorunludur. Ancak bu izin, bir yıl içinde en çok 10 gün için verilir. İşçi bu 10 günü ister toptan kullanır, isterse de parçalı olarak kullanabilir. Ayrıca bu izin; çocuğun anne ya da babasının sadece biri tarafından kullanılabilir.

Şartları uymayan çocuklar için mazeret izni

İşçinin çocuğu hasta olmasına rağmen hastalığı kronik bir hastalık değilse ya da engelli bile olsa engel oranı % 75’in altındaysa işçi bu mazeret iznini hak edemeyecektir. Bu durumda işçinin yıllık ücretli iznini kullanmaktan ya da işveren uygun görürse ücretsiz izin almaktan başka yapacak bir şeyi bulunmamaktadır.

SONUÇ

Çocuğu hasta olan işçiye, çocuğunun hastalığı ya da engellilik durumu yukarıda belirtilen şartlar dahilindeyse 10 güne kadar ücretli izin verilmesi zorunludur. Bunun dışında yukarıdaki şartları taşımayan hastalıklar söz konusu olduğunda, çocuğu hasta olduğu için işçiye ücretli mazeret izni verilmesi zorunluluğu yoktur.