Kimya MO İstanbul Şube: Bayrampaşa'da zehirli kimyasallar yayıldı

  • Posted on: 28 November 2016
  • By: YALIN OSGB
bayrampasa-ya-zehirli-gazlar-yayildi

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde kentin birçok bölgesinden görülen yangında çevreye çok sayıda zehirli kimyasal yayıldığı ortaya çıktı. Kimya Mühendisleri Odası (KMO) İstanbul Şubesi, 22 Kasım sabahı, Bayrampaşa Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi’ndeki ayakkabı tabanı imalathanesinde çıkan yangının halk sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Bayrampaşa'da bulunan Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, 70 bin m² olan iş yerinin 25 bin m² alanında etkili omuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı 82 araç ve 162 personelle yapılan müdahalenin ardından ancak söndürülebilmişti. Yangında yurttaşlar, yoğun duman çıkışından etkilenmiş, 12 kişi hastaneye kaldırılmış ve çevredeki okullar tatil edilmişti.

KMO, yaptığı açıklamada, yangının başladığı yer olarak tahmin edilen ayakkabı tabanı imalathanesinde, izosiyanat, poliol ve çeşitli katkı maddeleri kullanarak "poliüretan" üreten ve çeşitli plastik malzemelerin bulundurulduğunu, yangın riskinin çok yüksek olduğunu ve yangın sonucu oluşacak dumanın zehirli maddeler içerdiğini bildirdi.

“Özellikle böyle büyük yangınlarda, yanan malzemelerin yanarken tükettiği oksijenin ortamda azalmasına bağlı olarak "Karbon Monoksit" (CO), "Hidrojen Siyanür" (HCN) ve "Azot Oksitleri" (NOx) gibi çok zehirli gazlar oluşabilmektedir. Bu gazlar, maruz kalınan konsantrasyona bağlı olarak ani ölümlere ya da bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ciltte kızarma gibi ağır belirtilerle birlikte çeşitli sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Buna ek olarak uzun vadede ise solunum yollarına ve akciğerlere verdiği hasarlarla ölümle sonuçlanan hastalıklara sebep olabilmektedirler. Hidrojen siyanür, tarihte çeşitli savaşlarda kimyasal silah olarak kullanılmıştır. Söz konusu gazlar, çevredeki hayvanlar ve bitkiler için de çok zehirlidir ve çevreye zararlıdır” denilen açıklamada, İstanbul`da kent içine dağılmış tehlikeli kimyasal kullanan benze çok sayıda işyeri olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu iş yerlerinin il, ilçe belediyeleri ve ilgili bakanlıkların bilgisi dahilinde olduğunu belirten KMO, kurumlar arası koordinasyonda ciddi eksiklikler bulunduğunu, kamuya açık bir "Tehlikeli Kimyasal Risk Haritası" hazırlanmadığını kaydetti.

ACİL UYARI VE ÖNLEMLER: DUMANI SOLUYAN YURTTAŞLAR ACİLEN HASTANEYE BAŞVURSUN

Bayrampaşa’daki yangının "Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi" konusunda ciddi eksikliklerin olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, can kaybının ‘şans eseri’ yaşanmadığının altı çizilerek şu uyarılarda bulunuldu:

1) Yangın dumanlarını soluduğu için ciddi rahatsızlık hisseden vatandaşlarımızın acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ederiz.

2) Yangının çıkış sebebi konusunda hazırlanacak itfaiye raporunun kamuoyuyla paylaşılması halka karşı sorumluluk gereğidir. Araştırma çalışmalarına uzman desteğimizle katkıda bulunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

İSTANBUL'DAKİ RANT, KAZALARDA DAHA FAZLA CAN KAYBINA NEDEN OLACAK

3) İstanbul`un inşaat odaklı ranta açılması ve buna göre yapılandırılması sürecinde, birçok fabrika ve atölye yerleşim yerleri içerisinde kalmıştır. Birçok sınai işletmenin plansızca kent içerisinde kalması, böyle kazaların daha fazla insanı etkilenmesi ve daha fazla can kaybına yol açması anlamına gelmektedir.

4) Kimya sanayiinin yarattığı risklerin yönetilebilmesi için Organize Kimya Sanayi Bölgelerinin kurulması teşvik edilmelidir. Bu bölgeler, sanayileşmenin artık şehri yaşanmaz hale getirmeyeceği şehirlerde kurulmalıdır. Yer seçimi, risklerin belirlenmesi, denetim ve eğitim konularında KMO daha önce defalarca açıkladığı gibi, bilgi birikimini kamu yararına sunmaya her zaman hazırdır.

TEHLİKELİ KİMYASAL KULLANAN İŞYERLERİ RUHSATLANDIRMA SÜRECİNE YEREL YÖNETİM VE UZMANLAR DAHİL EDİLMELİ

5) Tehlikeli kimyasalların bulunduğu iş yerlerine yönelik bir risk haritası hazırlanmalıdır. Bu çalışmalar yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar, başta Kimya Mühendisleri Odası olmak üzere diğer uzmanlık örgütleri ve bu risklere yakın yaşayan halkın etkin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Bu çalışma kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

6) Tehlikeli kimyasal kullanan işyerlerinin ruhsatlandırma sürecine yerel yönetimler, itfaiye ve devlet kurumlarıyla beraber Kimya Mühendisleri Odası da dahil edilmeli, kullanılacak kimyasalların envanterinin tutulması, güvenli kullanım koşullarının sorgulanması gibi konulara denetimlerde daha fazla önem verilmelidir.

GEREKİRSE DENETİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ

7) Kimyasal madde ile çalışan ve kimyasal madde depolayan tüm iş yerlerine itfaiye tarafından "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereği verilen izinlerin yeterli ve titiz bir değerlendirmeden sonra verildiğinden emin olunması için mevcut uygulama iyileştirilmeli, gerekirse denetim sistemi değiştirilmelidir.

KİMYASAL KAZALARI ARAŞTIRMA KURUMU KURULMALI

8) Pek çok ülkede örneğini gördüğümüz gibi, özerk bir "Kimyasal Kazaları Araştırma Kurumu" kurulmalıdır. Bu kurum, kimyasallardan kaynaklı kazalardan sonra yapacağı araştırmalarla, ulusal kimyasal güvenliği standartlarının geliştirilmesini sağlamalıdır.

9) Kimyasal madde kazalarında müdahale yöntemini belirleyen, karar üretme süreçlerinin bilgi temelli hale dönüştürülmesi ve coğrafi bilgi sistemlerinin bu açıdan geliştirilmesi gerekmektedir.

KENT İÇİNDEKİ KİMYASALLARIN ENVANTERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILSIN

10) Tehlikeli bir kimyasalın üretiminden son ürününe kadar oluşumu aşamalarında meydana gelecek her türlü emisyon, imisyon ve ortaya çıkacak atık miktarlarının tespitinin yanı sıra olası kazalarda can ve mal güvenliğini önlemeye önemli katkı sağlayacak olması nedeniyle il ve bölge bazında "Tehlikeli Kimyasal Maddeler Envanteri" çıkartılması gerekmektedir. Kent içindeki kimyasalların envanteri tek bir elde toplanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

11) Kimyasal madde üreten ve kullanan işletmelerde, 15.02.1954 tarih ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun`a uygun olarak "Sorumlu Müdür" bulundurulması zorunludur. Artık işverenlerin ve yerel yönetimlerin bu zorunluluğun ne kadar önem arz ettiğini anlamaları ve kanunda yazanı hayata geçirmeleri gerekmektedir.

KULLANILAN KİMYASALLAR DEPREMDE ZARARI ARTTIRACAK

12) Kamu denetiminden sorumlu birimler ve yerel yönetimlerin ilgili müdürlükleri kimya mühendisi istihdam etmeli ve mevcut kimya mühendisi sayısını arttırmalılar.

13) Kimyasalların yönetimine dair gerekli önlemlerin alınması ve gerekli denetimlerin yapılması, İstanbul için ertelenemeyecek bir duruma gelmiştir. Marmara’yı bekleyen deprem, aynı zamanda tehlikeli kimyasallar, doğalgaz ve LPG kullanımı nedeniyle vereceği zararı arttıracaktır. Depreme hazırlık master planlamasının sürekli güncel tutulması ve bölgesel bir eylem planı hazırlanması önem taşımaktadır. Şimdiye dek yapılan çalışmaların derlenmesi, kamuoyuyla paylaşılması ve eksiklerinin tamamlanması için bölgemizin vakit kaybına tahammülü kalmamıştır.

'GEÇMİŞ OLSUN'

Bizler TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak kentimizle ilgili yapılacak her türlü olumlu çalışmanın içinde yer alacağımızı bir kez daha belirtir, söz konusu yangın nedeniyle etkilenen vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimizi paylaşırız.”

Meryem Yıldırım / İleri Haber