İşçi Sağlık Muayeneleri ve Raporları

4857 sayılı İş Kanununun 86. maddesince "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." ifadesi işletmelerin çoğunda senede en az bir kez çalışanların sağlık tetkiklerini ve raporlarının ele alınmasını zorunlu kılmıştır.

Beyazyaka, bu önemli konuda bünyesinde istihdam ettiği hekim ve sağlık personeli işletmelerde çalışan personelin işe giriş muayeneleri veya periyodik sağlık muayenelerini ele alıp sağlık raporları sağlamaktadır.

Ağır ve tehlikeli iş raporu
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler işe girişlerinde sağlık kontrolünden geçmek zorundadırlar. Bünye ve bedenen çalışacaklara işe uygunluklarını gösteren sağlık raporu her sene yenilenir (18 yaşından küçükler için 6 ayda bir). Rapor 4857 sayılı iş kanununun ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine (16/06/2004 tarih ve 25494 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır) uygun şekilde hazırlanacaktır.

işe giriş sağlık raporu

 

MALTEPE - SAĞLIK RAPORU İÇİN TELEFON NUMARAMIZ:

0545 350 23 47

iş giriş sağlık raporu

İSTANBUL - İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU İÇİN TELEFON NUMARAMIZ:

0545 350 23 47