Hizmet Borçlanması İçin Ödenmiş Olan Prim Geri Alınabilir mi ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesine göre yapılan askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmalarında, ilgili kişiye aylık bağlanmamış olması şartıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazıyla müracaat edilmesi halinde borçlanmadan vazgeçilebilir.

Bu durumda ödenen borçlanma priminin tamamı faiz uygulanmaksızın iade edilir. Yani aradan ne kadar zaman geçmiş olursa olsun fark etmez, borçlanma için ödenen prim ödendiği zamanki miktar üzerinden iade edilir.

Öte yandan borçlanma için ödenen primin tamamı iade edilir, dolayısıyla kısmi iade yapılmaz, yapılan hizmet borçlanması için ödenmiş olan priminin bir kısmının iadesi istenemez. Örneğin 12 aylık hizmet borçlanması yapılmışsa, 9 aylık prim geri istenemez, çünkü iade durumunda tamamı iade edilir, yapılan hizmet borçlanması nedeniyle sigortalı hizmetlere eklenmiş olan gün sayısı da doğal olarak silinir.