Tehlike Bilinci Eğitimi

Eğitim  Amacı: Tehlikelerin ve olası sonuçlarının farkında olan çalışanlar, önemli tehlikeler ve bunlar ile başa çıkmanın yolları, iş güvenliğinde ve sağlıkta insan faktörü bu eğitimin konuları arasındadır. Çalışanların bilgi ve farkındalıklarının artırılarak kazaların önlenmesi için geliştirilmiştir.

Eğitimin İçeriği;

İş güvenliği ve sağlık ile ilgili tanımlar ve terminoloji
Olay ve kaza kavramları
İşyerlerindeki tehlike kaynakları
Tehlikelerin kategorizasyonu
Tehlikelerin tanımlanması
Meslek hastalığı kavramı
Gürültü ve İşitmenin Korunması
Ergonomi
Kimyasallarla Güvenli Çalışma
Risk analizi ve tehlike değerlendirmesi
İşyerinde riskler ve bunların yönetimi
Kazalardan korunma
Temel iş güvenliği ve sağlık konuları