Risk Bildirimi Tehlike Avı

AMAÇ: İşletmede, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehlikeli durumların  avlanması & tespit edilmesi. Bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin bildirimleri , derecelendirilerek, risk giderme sürecinde etkin bir yol haritasının hazırlanması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ: 

  • İSG mevzuatı
  • İSG bileşenleri
  • Tehlike ve risk kavramları
  • Tehlike nasıl avlanır ?
  • Risk Bildirimi nasıl yapılır ?
  • Risk analiz metodları
  • İşletmelerine özel tehlike kaynakları ve tehlikeli durumları
  • İşletmelerine özel çözüm önerilerini öğrenecekler ve bu eğitim sonrası işletmelerinin kapsamlı risk analizini gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

YÖNTEM:
Eğitim öncesi yapılacak işletme ziyareti ile eğitimin işletmeye özel olarak yapılandırılması gerçekleştirilmektedir. Eğitim etkinliğinin ölçülmesi için tehlike avlama ve Risk bildirimi ön ve son testler uygulanmaktadır. Katılımcılar tarafından işletmelerinde yapılacak risk analizi ve sonrasında gerçekleştirilecek sunum ve tartışmalar ile, katılımcıların risk analiz becerisine sahip olmaları kesinleştirilecektir.