OSGB'lerin Amaçları

  • İşyerlerinde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek.
  • İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek.
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmektir.