Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerimiz

 • Sağlık Hizmeti:
 1. Yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde hekim bulundurup, işyerinde çalışanların sağlık gözetiminin yapılması,
 2. Tutulması zorunlu olan kayıt ve istatistik bilgilerinin tutulması,
 3. Çalışanların yasal olarak yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik muayenelerinin yapılması, (akciğer grafisi, odyo testi, solunum fonksiyon testi ve hemogram ölçümü)
 4. İşyerinde meydana gelen veya olabilecek kaza ve meslek hastalıklarının, değerlendirilmesi yapılarak tekrarlanmaması için neticeye göre önleyici faaliyet planlarının yapılması,
 5. Yasal olarak yapılması gereken portör muayenelerinin yapılması,
 6. Düzenli sağlık taramalarının yapılması,
 7. Koruyucu sağlık hizmetleri,
 8. Çalışanların ihtiyaçlarına yönelik sağlık eğitimlerinin verilmesi,
 9. Aşı bedelleri hariç olmak üzere aşılama uygulamaları yapılmasıdır.

 

 • Güvenlik Hizmetlerimiz:
 1. Risklerin kontrol altına alınıp tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak için; risk analizlerinin yapılması, bu hususlarla ilgili risk analiz raporunun hazırlanıp önerilerde bulunulması,
 2. Risk değerlendirme sonuçları dikkate alınarak, ani veya yakın tehlike durumları ve bunlara bağlı risklerin nasıl önleneceğini gösteren risk değerlendirme raporunun hazırlanması,
 3. Acil durum eylem planlarının hazırlanıp uygulanmasının sağlanması,
 4. İşin ve işletmenin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik hangi tedbirlerin alınacağını birlikte ekip çalışması yaparak belirlenmesi,
 5. İşletmede yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümlerin planlama çalışmalarına katılım, hazırlanan planların uygulanmasının takibi,
 6. Aylık ve yıllık eğitim planlarının yapılması, mevzuatça verilmesi zorunlu eğitimlerin verilmesi, ayrıca verilmesi gereken başka eğitimler varsa planlanıp belirlenmesinin koordine edilmesi,
 7. İş güvenliği uzmanımızın yönetmelik kapsamında belirtilen süre içerisinde işletmenizde bulunup, incelemelerde bulunarak yapılacak önlemlerle ilgili öneride bulunması, aylık İSG kurul toplantılarını organize etmesi.
 8. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için işyeri hekimi ile birlikte çalışmalar yapılması, uygulamaların izlenmesi, kayıt ve istatistiklerin tutulmasının sağlanması,
 9. Uygun nitelikli kişisel koruyucu donanım seçiminde yardımcı olunması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili önerilerde bulunulmasıdır.