LPG TANKI EMNİYET MESAFELERİ

TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları (Liquefied petroleum gases (LPG) refueling station for automotives- Safety rules) standardına göre LPG İkmal İstasyonlarında alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir. (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 09.03.2001/24337 Tebliğ No: ÖSG-2001/13-14)

 

- LPG TANKI EMNİYET MESAFELERİ

LPG ikmal istasyonunda bulunan bir LPG tankının, en yakınındaki diğer bir LPG tankına, bina veya bina gruplarına, komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına, karayollarına veya demiryollarına olan emniyet mesafeleri Çizelge 1'de verilmiştir. Bu mesafeler, söz konusu noktaların izdüşümü düzlemindeki mesafelerdir.

(TS 11939 ÖSG-2001/13-14 Madde:1.1)

 

Çizelge-1: Asgari Tank Emniyet Mesafeleri

Tank Anma Su

Kapasitesi (m3)

Yer Altı Tankları(1)

(m)

Yer Üstü Tankları(2)

 (m)

Tanklar Arası

Mesafe (m)

0,5'den küçük

3

3

0

0,5 -  3,0

3

3

1

3,1 - 10,0

5

7.5

1

10,1 - 40,0

10

15

1.5

(1) Yer altı tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfinden itibaren ölçülür.

(2) Yer üstü tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, tankın ilgili konuma en yakın uç yüzeyinden itibaren ölçülür.

 

- ASGARİ EMNİYET MESAFELERİ:

LPG ikmal istasyonunda uyulması gereken asgari emniyet mesafeleri Çizelge 2'de verilmiştir.

(TS 11939 ÖSG-2001/13-14 Madde:1.2)

 

Çizelge-2: LPG İkmal istasyonlarında uyulması gereken Asgari Emniyet Mesafeleri

 

Dispenser (m)

Akaryakıt

Tankı (m)

Bina, Komşu arsa,
Karayolu (m)

Hastane okul

cami park (m)

LPG Tankı (Yeraltı)

5

5

Çizelge-1

40

LPG Tankı (Yerüstü)

7.5

7.5

Çizelge-1

50

LPG Dispenseri

6 (akaryakıt dispenserine)

5

5

50