Kaza Araştırması Kök / Neden

"Kaza Analizi" veya "Kaza İncelemesi" isimleriyle de bilinen bir eğitimdir.

Eğitimin Amacı: Eğitimde, bir kazanın baştan sona analiz edilmesi, raporlanması ve bu kazanın benzerlerinin tekrar meydana gelmemesi için kaza analizinin nasıl en etkin şekilde organize edilmesi için gerekenlerin öğrenilmesi 

Eğitim İçeriği:

  • İş kazasının hukuki tanımı; iş kazaları sınıflama
  • Kazaların oluşumunda etkili olan faktörler,
  • Kazaların etkileri ve oluşan kayıplar,
  • Kaza araştırma yöntemleri,
  • Rapor hazırlama,
  • Kaza analiz yöntemleri; kök neden analizi, kaza ağacı...
  • Kazaların tekrarını önlemek için kontrol önlemleri planlama,
  • Kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirme
  • Eğitim, teorik anlatımlar, grup çalışmaları, örnek vakalar ve sunumlar olmak üzere aktif katılımlı bir programı içermektedir.
  • Eğitimde kaza analizi yöntemleri uygulama örnekleri verilecektir.

Eğitimin 1 günlük versiyonunda katılımcılar kazanın temel nedenlerine inen kapsamlı çalışmalar yaparlar.
Kaza-olay yerini yönetebilmesi, kaza incelemesi ilke ve yöntemlerini tanıması, kaza incelemesi yapabilir, önleyici aksiyonları tasarlayabilir duruma gelmesidir.
İş kazalarıyla ilgili incelemeyi, detaylı araştırmayı yapabilmesi, kök sebepleri analiz edip önleyici bir aksiyon planı geliştirebilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği' ne ilişkin yasal düzenlemeler konusunda bilgi edinmesidir.
İş kazalarıyla ilgili inceleme ve detaylı araştırmayı yapabilmesi, kök sebepleri analiz edebilmesi, raporlama ile benzer kazaları önleyici bir aksiyon planı yapabilmesi için gerekli bilgi birikimi ve uygulama deneyimini kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı : Bir iş kazası (veya sonuçları çok ciddi olabilecek bir ramakkala (ucuz atlatma)) meydana geldiğinde oluşturulacak kaza araştırması takımında yer alacak personele yöneliktir.