İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Almak İçin

0545 350 23 47 

Numaralı telefonu arayabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre yeni bir işe girerken çalışandan, işveren tarafından istenen sağlık raporunun nasıl temin edileceği ilgili bilgiler haberimizde…
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işe giriş sağlık raporlarının kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.
 
Ancak, aynı Kanunda Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili hükümleri 1 Temmuz 2014’te, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 1 Temmuz 2013’te, yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.
 
Başka bir deyişle, bahsi geçen işyerleri için işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince henüz başlamamış olduğundan, bunun bir sonucu olarak bu işyerleri için sağlık raporlarının kademeli geçiş süresi boyunca işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınması zorunluluğu da yürürlüğe girmedi.
 

 
Sağlık Bakanlığı’nın 2004/67 sayılı genelgesine göre, özel hastaneler (özel sağlık hizmeti sunucuları) tarafından işe giriş ve aralıklı sağlık muayenelerinin yapılması mümkün değil.
 
Sonuç olarak kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir.