İş Kazası Tanımları Nelerdir ?

Ulusal mevzuatımızda iş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinde tanımlanmıştır. Ancak bu tanım sadece hukuki bir tanım olup is sağlığı ve is güvenliği tanımında belirtilen önleme ve korunma amaçlı teknik bir tanım değildir.

Bu nedenle uluslararası iki kurulusun tanımları konunun teknik boyutu açısından önem arzetmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütüne ( ILO)Göre; Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaydır.

Dünya Sağlık Örgütüne (Who) Göre İse; Önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.

Bu iki tanımdan da anlaşıldığı gibi is sağlığı ve is güvenliğinin 3 amacı bulunmaktadır.

  • Çalışanların korunması
  • İşletmenin korunması
  • Üretim ve kalitenin artırılması

İş sağlığı ve is güvenliğinin temel prensiplerine geçmeden önce bir kazanın meydana gelmesinde etken olan hususları irdelemek gerekir. Kazalar incelendiğinde bes temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana geldiği anlaşılır. Bu beş temel faktöre KAZA ZİNCİRİ denir. Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve zincir tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz.