İş Güvenliğinde İletişim (Görmezden Gelmeme)

Kurum içinde İş güvenliğinin kalıcı başarı sağlaması için; İletişim becerilerinin yanı sıra empatik anlayış geliştirmeyi de içeren bu program, iletişimi engelleyen etkenleri tanımayı, iletişim sorunlarını azaltmak için farklı yollar benimsemeyi ele almaktadır. Bu konuda bireylere sistematik bir yaklaşım kazandırmayı, ilişkileri kontrol etme, sağlıklı iletişim kurabilme becerileri kazandırmayı amaçlar.

Katılımcıya kazandırdıkları :

İnsanlar arası ilişkilerde anlama ve anlaşma
Etkileme ve etki yaratma
Komplekslerimizle ve Kızgınlıkla başa çıkma
İlgi biçimlerini iş hayatında etkili uygulama
Güvenli davranış biçimi kazanma
Etkin dinleme, riski yönetme 
Empati geliştirme (başkasının koşullarına gore değerlendirebilme) 
Başkalarının beden dilini anlama
Beden dilini etkin kullanma

Kuruma kazandırdıkları:

İş kazalarında Görmemezlikden gelmeyi kaldırmak 
Kurum içinde etkin iletişimi yaygınlaştırma
Verimli ve başarılı bir kurum içi işbirliği yaratma
Kurumda zorlamadan ve zorlanmadan istediğini elde etme
Çalışanların enerjilerini işe vermelerine imkan verme
Yanlış iletişimden kaynaklanan zaman kaybını ve iş kazalarını önleme