Güvenli Çalışma

Güvenli Davranış: Zorlamadan Zorlanmadan Etki Yaratma

Güvenli davranış, karşı tarafın alanına girmeden, etkili bir tarz ve ifadeyle kendini kabul ettirmektir. İç kontrol odağı, olumlu bakış açısı, başarı yönelimi ve sonuç odaklılık gibi temel yetkinlikler güvenli davranışın temelidir.

Katılımcıya kazandırdıkları:

Yarını bugünden yaşamak için proaktif davranış geliştirme
Rol Model olmak, konuşmak yerine yaparak göstermek
Zor kapıları açan duygusal yetkinlikler kazanma
İş hayatında zirveye doğru başarı yönelimiyle tanışma
Üç davranış modeli ve kendini etkili ifade etme
Güvenli davranışta söz, beden ve davranış bütünlüğü kazanma
Seçilmiş hayatın temel taşlarını benimseme

Kuruma kazandırdıkları:

İş kazalarında güvenli davranışın kalıcı olmasını sağlamak 
Amaca yönelik davranışı benimseyen çalışanlara sahip olma
Çatışma ve gerginliklerde azalma (çevremizdeki kişileri anlamak)
Görüşünü ve iş hedefini uygun biçimde ifade etme ve savunma
Dış müşteriler ve çözüm ortaklarıyla etkili davranış geliştirme
Kurum İş Güvenliği esaslarını etkili biçimde gerçekleştirme