Apartman ve Site Risk Analizi

APARTMAN ve SİTELERDE EN HIZLI ve EN PROFESYONEL ÇÖZÜMLERLE YANINIZDAYIZ...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan kanun ve yönetmeliklere göre, apartmanların da risk analizi yapmaları gerekiyor. Risk analizini yapmayanları ise ceza bekliyor. 
Bina risk analizi cezası!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılması zorunlu tutulan risk analizi çalışmaları işçi çalıştıran tüm işyerlerini kapsamı altında tutuyor. Bu kapsama kapıcı çalıştıran apartmanlar da dahil ediliyor.

Risk analizi kapsamı dışında olan kişi ve faaliyetler şu şekilde sıralanıyor:

-Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri,
- Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,
- Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar,
- Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri,
- Ev hizmetleri.

Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm işçi çalıştıran işyerlerinin risk analizini yapmaları ve zamanı gelince tekrar yenilemeleri gerekiyor.

30 Aralık 2012'de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, bu uygulamayı yapmayan kurumları cezai işlem bekliyor. Apartman risk değerlendirmesi yapmama cezası ile ilgili detaylar şu şekilde;

Bina risk analizi cezası..
- Risk değerlendirmesi yönetmeliği 2013' e göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3.234 TL,
- Aykırılığın devam ettiği her ay için 4.851 TL, 
- İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene ise 1.617 TL idari para cezası uygulanıyor.