Cenaze ödeneği Cenaze ödeneği miktarı şartları kimler alır

Cenaze ödeneği 2015 yılı için 449 TL olmuştur. SGK , İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine hiçbir koşul aranmadan cenaze yardımı ödüyor.

Ayrıca 360 gün malüllük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olanlara da bu ödenek veriliyor.

Cenazeyi kaldıran diğer gerçek ve tüzel kişiler, cenaze ödeneği haksahipleri tarafından alınmadı ise yaptığı masrafları belgeleyerek cenaze ödeneği alabiliyorlar

Cenaze ödeneği miktarını belirleme sosyal taraflardan işçi, işveren ve emekli temsilcilerinin de bulunduğu Kurum Yönetim Kurulunun aldığı kararın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanması üzerine belirleniyor

Cenaze Yardımı miktarları 2014 ve diğerleri :

2015 449.00

2014 415.00 TL

2013 386.00 TL

2012 363.00 TL

2011 328.00 TL

2010 308.00 TL

Yasal dayanak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Evlenme ve Cenaze Ödeneği başlıklı 37.maddesidir.

devlet memurlarına ayrıca ölüm ödeneği verilir .

Memurun ölümünde, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı 1506,46 Eş ve çocuğunun ölümünde en yüksek devlet memuru aylığının 1 katı 753,43 TL verilir ki 2015 için en yüksek devlet memuru aylığı 753.43 TL dir . Emekli sandığı mensupları için geçerlidir.