Büro ve Ofis Çalışmalarında İş Güvenliği ve Sağlığı

1-TÜM Büro-Ofis ve Küçük İşletmeler BU HİZMETİ ALMAK ZORUNDA MI?

– 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa 20 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. – 1Temmuz 2016 tarihi itibarı ile tüm bürolar, ofisler ve küçük işletmeler işverenler dahil SGK’lı çalıştıran tüm işletmeler bu hizmeti almak ve çıkartılmış olan tüm yönetmeliklere uygun olarak tüm gerekli işlemlerini tamamlamış olmak zorundadır.

– Ayrıca içinde bulundukları iş merkezi, han vb. yerlerde bu hizmeti almak zorundadır. – 6331 Sayılı Kanunun 2’nolu maddesi kapsam dışı olan işyerleri haricinde İŞVERENLER dahil olarak tehlike sınıfına bakılmaksızın bu hizmeti almakla yükümlüdür.

2- BU HİZMETİ KİMLERDEN ALABİLİRİZ ?

6331 Sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince

– OSGB’lerden (Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve denetlenen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) – Çalışanları arasından gerekli yetki belgesine sahip işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarından, – Bireysel olarak çalışan yetki belgesine sahip işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarından bünyelerinde hizmet süresi kadar sigortalı göstererek ve primlerini ödeyerek – Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan az çalışanı olan İşverenler veya işveren vekilleri, Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Eğitimine katılıp, sertifika almak şartı ile kendileri sadece iş güvenliği hizmetlerini yapabilirler. İşyeri hekimliği hizmetini dışardan temin edeceklerdir.

3-HİZMET ALIRKEN KONTROL EDİLECEK ŞEYLER NELERDİR?

– İsg-kâtip ataması firmanıza yapılmış olmalı ve TC Kimlik numaranız ile girerek bu atamaları onaylamalı ve düzenli aralıklar ile bu atamaları kontrol etmeniz gerekmektedir. – İsg-katip atama ve onayınız olmalı ve EK-3 belgelerini karşılıklı olarak imzalanmış olmalıdır. – İsg-katip atamanızın çalışan sayınıza göre olması ve artması halinde güncellenmesi gerekmektedir. Öneri tespit defteriniz onaylatarak her ay uzman/hekiminizce imzalanmalı ve yazılanlar kontrol edilmelidir. – Tüm çalışanlarınızın işe giriş raporu, temel iş güvenliği eğitimi, gerekli olan meslekler için mesleki eğitim sertifikaların, hijyen belgelerini dosyalarında bulundurunuz. – Risk analizi, Acil Durum planı, KKD tespit, Periyodik kontrol ve bakımlar ile ilgili size yapılan uyarıların yerine getirilmiş olması gereklidir.

4-HİZMET ALMADIĞIMIZ TAKDİRDE VEYA ALDIĞIMIZ HİZMETİN UYGUN OLARAK ALINMAMASI HALİNDE TAKDİRDE SORUMLULUK KİME AİTTİR?

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak sorumluluklar 3 ana başlık altında değerlendirilebilir.

– CEZAİ SORUMLULUK

Hizmet almadığınız takdirde herhangi bir iş kazası halinde sorumluluk işveren veya işverenin yetkili olarak işyerine atadığı yöneticiye aittir.

– HUKUKİ SORUMLULUK

Olası bir iş kazası veya meslek hastalığı durumunda, kazadaki kusur oranına bağlı olarak değişmektedir. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md:32.İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.)

– İDARİ SORUMLULUK

İşyerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak verilecek idari para cezası değişkenlik göstermektedir. www.yalinosgb.com adresinden işyerinizin tehlike sınıfı ve çalışan sayınıza göre alınacak idari para cezaları bilgi amaçlı olarak verilmiştir. İşveren vekili olarak işverene gerekli bilgilendirmeyi ve uyarıyı yapmadığınız takdirde işveren tarafından işveren vekiline veya yöneticiye bu cezalar rücu edilebilir.

5-HİZMET SÜRELERİ NEYE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR?

Çalışma süreleri yönetmelikte belirlenmişti. Büro ve Ofisler genel olarak tehlike sınıfı yönetmeliğine göre az tehlikeli sınıftadır. Az tehlikeli sınıflarda:

İşyeri hekimi 5 dk. /ay olarak görevlendirilmelidir.

İş güvenliği uzmanı 10 dk./ay olarak görevlendirilmelidir.